DE fysiotherapeut

Algemeen door: Geef uw reactie

Overal om ons heen zien we dat in de westerse maatschappij allerlei ‘zuilen’ zijn weggevallen of veel minder herkenbaar geworden. Zuilen zijn organisatievormen met leden en dit collectief had een zeker imago. Dat collectieve imago straalt ook op jou af wanneer je lid was van een dergelijke organisatie. Alom wordt als belangrijkste verklaring voor het wegvallen van die zuilen de individualisering gezien. Een individu wil steeds minder lid zijn van een collectief om zich optimaal te kunnen ontplooien. Men wil zich in zijn uniek zijn onderscheiden van anderen, van het collectief, en zelf bepalen hoe zijn imago eruit ziet.
Het kan bijna niet anders dat ook ons beroep als ‘zuil’ zich niet aan dit maatschappelijk verschijnsel kan onttrekken.

De fysiotherapie bestaat steeds minder en de fysiotherapeut staat steeds meer in de schijnwerpers, al is het maar als blikvanger in het huidige beeldmerk fysiotherapie. Allerlei cursussen/studierichtingen om te laten zien hoe kwalitatief bijzonder ik wel niet ben ten opzichte van anderen (het collectief) zijn hiervan eveneens een uiting. ‘Hoe wordt mijn praktijk een toppraktijk?’, wordt lid van de ‘Sterpraktijken’, ‘alleen specialisten-fysiotherapeuten kunnen u goed behandelen’ en wat ik onlangs las: specialisten voor bekkenproblematiek bij kinderen gezocht.

Ik zie dus de aandacht voor individualisering van de fysiotherapeut in ons beroep als een belangrijke drijfveer voor bovenstaande ontwikkelingen. Een marktgerichte werkomgeving is hiervoor een vanzelfsprekende basis. We hollen kortademig achter elkaar aan om te laten zien hoeveel beter ik wel niet ben ten opzichte van mijn collega’s. Allerlei dure en tijdrovende cursussen/vergaderingen zijn hiervoor nodig, maar uw collega’s zitten hierdoor waarschijnlijk ook niet stil, dus u moet u al weer voorbereiden voor de volgende stap om toch opnieuw bijzonder te blijven. Het wachten is op een HKZ-certificering met een ster.
Of dit alles leidt tot kwalitatief betere en doelmatigere fysiotherapie is nog zeer de vraag. En een afgestudeerde bachelor-fysiotherapeut is inmiddels niemand meer, of deze moet ergens een baantje tegen een CAO-loos hongerloontje krijgen om onder leiding van de praktijkhouders hun ambities waar te maken.

Je zou moe van deze ratrace kunnen worden en sociaal eenzaam omdat je nauwelijks meer tijd overhoudt voor andere zaken dan je beroep. En wat nog erger is, het drijft onze bedrijfskosten steeds verder op waardoor de marges in het geboden tarief steeds kleiner worden. Ongetwijfeld zal dit voor de komende contractonderhandelingen met zorgverzekeraars weer veelvuldig ter sprake komen. Het klagen zal zich wederom richten op die zorgverzekeraars, maar we vormen en voeden in feite dat monster door wat wij zelf roepen!

En de patiënt zult u zeggen, die wil als individu toch ook de beste zorg omdat hij met zijn aandoening zich zo speciaal voelt? Prima, maar voor mij mag dit alles een tandje minder, wat meer de fysiotherapie en wat minder de fysiotherapeut. Maar dan hebben al die managers die ons die ratrace opdringen minder werk.

8 reacties op “DE fysiotherapeut”

 1. Paul vander Tas zegt:

  Beste Peter, ik, onderschrijf je bericht TOTAAL. Ik maak ondertussen deel uit van vele netwerken (ik zal alleen de afkortingen gebruiken) zoals SNT, SFO, ENT, SFD, FO. Het kost veel vergadertijd, maar brengt wel patienten. Netwerken is net werken zegt men wel eens. Sommige netwerken hebben een zeer positieve instelling zoals SNT (ww.schoudernetwerk.nl) waarin fysiotherapeuten samenwerken en extra geschoold worden, dus win-win, want door de samenwerking met orthopeden krijg je ook een patientenstroom. Gevolg is wel dat kleine praktijken die hieraan geen tijd kunnen besteden, geen of nauwelijks schouderpatienten zien. En dus expertise verliezen. Net zoals de acute enkel door de verbandmeeter wordt gezien en “behandeld”. Dat ze recidiveren bij gebrek aan een revalidatieprogramma wordt door de verbandmeester niet opgemerkt. Die zien wij dan weer terug.
  Menzis heeft nu dermate hoge eisen voor het platina-tarief dat je wel erg veel voorwaarden moet overleven om hieraan te kunnen voldoen. En dat is dan mede te danken aan het KNGF dat tariefdifferentiatie toejuicht. Deels terecht, maar de commercialisering in de gezondheidszorg heeft ook tot uitwassen geleid, die we nooit bedoeld kunnen hebben. Dank voor je bijdrage, Paul van der Tas

 2. gerabd zegt:

  Beste Peter,

  Ben benieuwd of het beeldmerk van het KNGF aanslaat. Dat is dan ook een graadmeter voor het door jou gesignaleerde verschil tussen individu (-ele praktijk) en de zuil.

  Met vr gr

  Gerard

 3. Peter van der Salm zegt:

  Beste Paul,

  Ik ben met jou van mening dat een generalist-fysiotherapeut niet meer het gehele vakgebied op vereist niveau kan overzien, maar als een nieuwe patiënt mij allereerst de vraag stelt of ik wel artrose-specialist ben, zijn we mijns inziens te ver doorgeslagen.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 4. Peter van der Salm zegt:

  Beste Gerard,

  Het accentverschil kom inderdaad hierin tot uiting:

 5. Francis zegt:

  Beste Peter, Ik kan me goed vinden in jouw stuk.
  Met name jouw opmerking dat het maar de vraag is of dit alles tot kwalitatief betere en doelmatiger fysiotherapie leidt is mij uit het hart gegrepen.
  Ook doet de laatste regel “Maar dan hebben al die managers die ons die ratrace opdringen minder werk” mij deugd.
  Dank daarvoor.

 6. kai zegt:

  “Of dit alles leidt tot kwalitatief betere en doelmatigere fysiotherapie is nog zeer de vraag”. Juist ja, helamaal mee eens. Daarvan is namelijk nauwelijks tot niets bewezen. Het hele kwaliteitssysteem berust op aannames. Vanzelfsprekend moet een ieder een dossier bijhouden om systematisch te kunnen werken, maar of bijv. alleen de weg van de KNGF verslaglegging naar Rome leidt? Kan het ook anders en iets korter en effectiever, zodat ik meer tijd voor de patiënt heb? (bijvoorbeeld voor verder onderzoek, zodat ik beter kan uitvinden welke therapie en dosis hij in dit stadium nodig heeft?) In het andere geval zijn mijn PC-burocratie en mijn kwaliteitsinidicatoren op orde en scoor ik slechts op een puntje slechter: resultaat en of aantal behandelingen (tot in dat geval waarschijnlijk spontaangenezing, maar aantal behandelingen telt gelukkig toch niet mee). Al mijn inspanningen van verslaglegging tot persoonlijke aandacht, praktijkinrichting en het volgen van nascholingen dienen m.i. ten dienste te staan van het behandelresultaat en de duurzaamheid daarvan (secundare preventie) en geen doel op zich te worden. Degenen die met dit voor ogen, dit op een andere manier beter denken te kunnen bereiken, mogen nu officieel al niet meer meedoen, niet in het CKR dus geen contract, dus niet op de site met voorkeursaanbieders van de zorgverzekeraar, straks niet op kiesbeter enz enz enz. Heeft DE KNGF misschien belang bij DE Fysiotherapeut die afhankelijk van hen blijft, zodat men zelf morgen ook nog wat te doen heeft?

 7. Francis zegt:

  Volkomen met je eens, Kai, als het gaat om de ballast waarmee wij te maken hebben.
  Heeft het KNGF belang bij dit soort bureaucratie? Wellicht. Het houdt het bureau in ieder geval aan het werk. De ballast die ons wordt opgedrongen is dan ook bureauwerk die ons afleidt van onze werkelijke taak: patiënten behandelen, niet:: dossiers volschrijven.
  Of wij daar als praktiserende fysiotherapeuten baat bij hebben lijkt van ondergeschikt belang te zijn.

 8. bureaucratie in de fysiotherapie zegt:

  Het al of niet ingeschreven staan in het CKR gaat je een vermogen aan inkomsten te schillen en dat van de ene op de andere maand 09 of 10!?
  Als dit predicaat,waarnaar de zorgverzekeraars zich teveel naar richten mijn inziens, je toegang tot vele faciliteiten geeft,dan kan het niet anders,dat belangenverstrengeling er niet aan te ontkomen is!Aldus word lid van de club!
  Dan zou je verwachten,dat de controle hierop strenger nageleefd moet worden??Die er overigens nagenoeg niet is!!(vergelijk banken met toezicht erop,dat is toch een lachertje!)

  De Big-wet verplicht je er(CKR) niet toe,maar als je tussen de regels doorleest,dan spreekt dit boekdelen!

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen