We waarderen het als u reageert op onze artikelen. Een weblog is immers geen eenrichtingsverkeer. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om te reageren op het weblog. Wees echter wel alert op de geldende regels waaraan reacties moeten voldoen.

De belangrijkste spelregels zijn hieronder weergegeven:

 • Het weblog wordt gemodereerd. Dit houdt in dat een reactie op een bericht door één van de beheerders van het weblog wordt beoordeeld voordat het online wordt geplaatst. Het kan dus even duren voordat uw reactie op het weblog zichtbaar wordt. Voldoet uw reactie aan de spelregels, dan kunt u er van uitgaan dat wij uw bericht proberen zo spoedig mogelijk te plaatsen.
 • Reacties worden of geweigerd, of onverkort geplaatst. De beheerders van het weblog (moderators) bewerken geen berichten en herstellen geen taalfouten. Mocht de strekking van een bericht door veel taalfouten onduidelijk zijn, dan kunnen de moderators besluiten een bericht niet te plaatsen.
 • Houd je aan het onderwerp. Als je wilt discussieren over andere onderwerpen dan het onderwerp waar je op reageert, kun je terecht op FysioForum.
 • Reacties met schuttingtaal of ander grof taalgebruik worden niet geplaatst. Houd het netjes!
 • Discriminerende, racistische of seksistische uitlatingen worden niet geplaatst. Het is niet toegestaan generaliserende opmerkingen te maken ten opzichte van bevolkingsgroepen.
 • Een reactie moet aansluiten bij het onderwerp van het artikel. Stap niet over op een ander onderwerp.
 • Een reactie wordt geacht iets toe te voegen. Voorkom dat u alleen herhaalt wat iemand anders al heeft geschreven.
 • Beperk in uw reactie het gebruik van links naar websites of e-mailadressen, dit zou immers als linkspam kunnen worden getypeerd. Als je een link gebruikt moet die iets toevoegen aan de discussie. Zo niet, kunnen wij besluiten de link te verwijderen of de hele reactie niet te plaatsen.
 • Anonieme reacties worden niet geplaatst. Wie reageert moet dat doen onder vermelding van zijn of haar echte naam en e-mailadres. Het e-mailadres wordt voor andere bezoekers niet zichtbaar, uw naam wel.
 • Reacties, waarvan blijkt dat ze onder een valse naam zijn geschreven, worden verwijderd. Om herhaling te voorkomen wordt van elke reactie vastgelegd vanaf welk ip-adres deze is verzonden. Ip-adressen worden niet openbaar gemaakt.
 • Het is verstandig zo kort en bondig mogelijk uw reactie te schrijven.
  Schrijf uitsluitend eigen teksten. Kopieer dus geen tekst van anderen.
 • Onderbouw uw mening. Verdachtmakingen zijn niet toegestaan, evenals het verdraaien van feiten of het onjuist weergeven van wat iemand heeft gezegd.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden is niet toegestaan. Berichten met adressen en telefoonnummers van derden worden niet geplaatst.
 • Het is niet toegestaan reclame te maken voor wat dan ook.
 • Over het wel of niet plaatsen van reacties kan niet worden gecorrespondeerd.