Gaat de farmaceut het van fysiotherapeut winnen?

Algemeen door: 4 Reacties »

Altijd een idee gehad dat medicamenten uitvoerig getest moesten worden voordat ze op de markt kwamen. Nieuwe geneesmiddelen worden beoordeeld door het College ter beoordeling van nieuwe geneesmiddelen (CBG) voert het toelatingsbeleid uit voor het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Zo staat het althans wel op de site van het Nationaal Kompas Volksgezondheid.  Werkzaamheid, schadelijkheid en kwaliteit zijn hierbij van belang, alsmede doelmatigheid, vervolgt het document en de toekomstige prijs van het geneesmiddel speelt daarbij geen rol. Vervolgens adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) of het nieuwe geneesmiddel wordt opgenomen in het vergoedingenpakket.

Zoals de afgelopen dagen breed in het nieuws wordt uitgemeten staat de verstrekking van de medicijnen voor de ziekte van Fabry  en de ziekte van Pompe op de tocht, omdat ze met resp. ruim 200.000 en 700.000 euro toch wel wat aan de hoge kant zijn. Maar je zult deze ziekte maar hebben. Het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een van de argumenten is dat de kosten wegen niet meer op tegen de gezondheidswinst die de patiënten behalen.

Om goed  gedegen onderzoek te kunnen doen is het lastig bij zo’n kleine populatie, volgens redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Bij Fabry gaat het om 60 en bij Pompe gaat het om 115 patiënten.  Toch is dat wel weer opmerkelijk. Immers voordat het medicijn op de markt mag komen heeft uiteindelijk het CVZ destijds wel het besluit genomen om het op de markt te brengen, zonder dat duidelijke onderzoek wordt het nu weer teruggedraaid. Specialisten zeggen dat het voorgenomen besluit te vroeg wordt genomen en dat er meer onderzoek op europees niveau moet worden gedaan. Dit verschijnsel zien we wel vaker dat besluiten worden genomen voor het onderzoek is afgerond.

Ik moest gelijk denken aan het besluit om fysiotherapie voor de categorie reumatoïde artritis  volledig te schrappen uit het basispakket met ingang van dit jaar. In tegenstelling tot de ziekte van Pompe en Fabry, is de verzamelde Reuma groep bepaald geen kleine groep. Nederland telt twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Uiteraard hoeft niet iedereen behandeld te worden, maar enige ruimte om besluiten op de werkvloer te kunnen nemen was wel wenselijk geweest.  Onderzoek is er behoorlijk uitgevoerd op diverse terreinen. Hierbij heeft de reumapatiëntenbond weinig tot geen effect gehad op het besluit en  is het voorgenomen besluit van CVZ een definitief besluit geworden. Uiteindelijk moet de afname in de fysiotherapeutische zorg voor de Reumagroep een besparing opleveren.  Indien de kosten voor medicijnen voor Skeletspierstelsel  voor 2012 gaat toenemen (was gemiddeld zo’n 160 miljoen) dan heeft de farmacie toch weer gewonnen.

Praatjesmakers

Algemeen door: Geen reacties »

Praatjesmakers. Dat zijn wij fysiotherapeuten. Sociale vaardigheden behoren nu eenmaal tot de context van ons beroep. We spreken met veel mensen, en horen veel. De meeste fysiotherapeuten die ik ken, zijn positieve, gezellige, interessante mensen. Tenminste, als ik ze zomaar tegenkom op een congres of bijeenkomst van het een of ander.

Bevlogenheid is een mooi onderdeel van ons vak. Netwerken, nascholen, doceren, leren. En dat alles voor een doel; het slagen van de behandeling! De meeste fysiotherapeuten die ik ken doen daar zeker hard hun best voor! Lees verder »

Glijdend vlak…

Algemeen door: 7 Reacties »

Kwaliteit van het beroep is van ons, zo roept het KNGF, maar roepen ook de zorgverzekeraars al jaren. Maar nu de realiteit…

Wat vooraf ging
De richtlijn verslag legging dateerde uit het papieren tijdperk, d.w.z. de jaren 90 van de vorige eeuw. Gaande weg ontdekte het veld en daarna het KNGF (in die volgorde) dat het gebruik hiervan voor elektronische dossiers nogal wat consequenties had.
Daarnaast werden fysiotherapeuten in audits afgerekend op het volledige gebruik van deze verouderde richtlijn.
Onder tijdsdruk van vooral onze actieve collega’s in het oosten van het land heeft het KNGF eind vorig jaar uiteindelijk toch een update geproduceerd. Lees verder »

Praktische kansen in de Fysiotherapie

Algemeen door: 54 Reacties »

De nieuwe fysiotherapeut

In het licht van de actualiteiten, denk bijvoorbeeld maar aan de verdere uitkleding van fysiotherapie in de uitgelekte miljoenennota, heb ik besloten om mijn artikel te schrijven over de in mijn ogen praktische kansen in de fysiotherapie. Deze kansen zie ik los van derde partijen omdat ik geloof in de nieuwe fysiotherapeut. De nieuwe fysiotherapeut is naar mijn idee een fysiotherapeut die vanuit zijn expertise een op maat gemaakt product/programma levert aan de klant. Ik spreek bewust van ‘klant’, en geen ‘patiënt’. Want waarom is iemand die bijvoorbeeld last heeft van zijn elleboog in een keer een ‘patiënt’? Dat is toch gewoon een persoon die zo snel mogelijk van zijn elleboogklachten af wil? Lees verder »

Praktijk starten, uitbouwen, behouden, verkopen, stoppen?

Algemeen door: 6 Reacties »

Wanneer je bewust kiest voor het ondernemerschap zijn dit de items die doorlopen worden. Iedere keer opnieuw ben je daarmee bezig en veelal wordt je door schade en schande wijs op dit gebied. Je bent immers opgeleid tot fysiotherapeut en de competentie ondernemen en het runnen van een business staat bij de opleiding zeker niet op de voorgrond. Tegenwoordig komt het wel terug bij de Master opleidingen, maar velen hebben dan al op een of andere manier te maken gehad met het onderwerp. Lees verder »

App voor fysiotherapeuten

Algemeen door: 10 Reacties »

Begin 1997 zette ik als 4e jaars student fysiotherapie mijn eerste stappen op het world wide web. Via de browser Netscape zocht ik op de zoekmachine Altavista naar “Medline”, een internationale database met (bio-)medische publicaties. Het was in die tijd nog heel normaal om voor je scriptie naar alle universitaire bibliotheken af te reizen en daar uren door te brengen, in de hoop relevante literatuur te vinden.

Inmiddels 14 jaar later heeft elke fysiotherapeut toegang tot het internet en weet hij of zij waar te zoeken naar vakliteratuur. Hoewel… Lees verder »

De tuinman en de fysiotherapeut/ondernemer

Algemeen door: 68 Reacties »

Ik heb al ruim 30 jaar een tuinman die tot mijn volle tevredenheid de tuin onderhoud, hij doet dat vol overtuiging en heeft zich door de jaren heen alleen maar geschoold om nog beter te worden. Ieder jaar weer maakt hij plannen voor de tuin, geeft mij een tekening over wat en hoe hij het wil aanpakken. Altijd ben ik in die jaren tevreden geweest, mooie tuin de klasse straalt ervan af. Vaak doet de tuinman zelfs meer dan nodig is. Lees verder »

Extra digitale inspanningen

Algemeen door: 44 Reacties »

Vorige week hebben we een door onze voorzitter ondertekend schrijven ontvangen. Het boegbeeld van “het ministerie van fysiotherapie” vertelt ons in die brief willens en wetens een sprookje en/of wordt door zijn “ambtenaren” zodanig geïnformeerd dat hij daardoor niet in staat is een eerlijk verhaal te vertellen. Lees verder »

Zelfstandige ondernemers …

Algemeen door: 24 Reacties »

Ieder jaar is het er weer: de strijd om de nieuwe fysiotherapieovereenkomsten. Ieder jaar weer teleurstelling bij fysiotherapeuten dat zorgverzekeraars met een aanbod komen dat niet strookt met de waarde die fysiotherapeuten zichzelf toekennen. HKZ, kwaliteitsmanagementsystemen, digitale cliëntvolgsystemen, scholing, (te) hoge contributie KNGF, etc etc. Ofwel de meeste (!) fysiotherapeuten ontwikkelen zich verder en verder, en de waardering lijkt uit te blijven. Lees verder »

NVMT opleidingen niet meer geaccrediteerd door IFOMPT

Algemeen door: 9 Reacties »

Vanuit internationale betrouwbare bron vernam ik (helaas geheel niet tot mijn verbazing) het volgende:

Ook bij een 2e onderzoek in 2010 is het NVMT onvoldoende in staat gebleken de criteria van het IFOMPT standard committee te halen. Daarmee geeft het IFOMPT het advies de accreditatie aan de Nederlandse manueel therapie opleidingen te beëindigen. Lees verder »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen