Agis versus partnership

Algemeen door: Geef uw reactie

Ik heb het toverwoord partnership tussen Agis en fysiotherapeuten niet meer gehoord op de bijeenkomst bij Agis. Ik vond het een beetje eenrichtingsverkeer geworden en dat waren we niet gewend. Ik ben niet echt tevreden over wat Agis biedt en hoe ze hun voorstel “op de markt” zet.

Presentatie over Basisverzekering
Eerst een presentatie over de basisverzekering met wat algemene kenmerken als marktelementen en sociale waarborgen: (slechte enkele dingen, was een uitgebreid verhaal)

 • Bij Agis ligt de voorkeur voor naturapolissen en een eigen risico van 0 euro. Maar ook restitutie en mengvormen zijn mogelijk.
 • Acceptatie voor de AV behoudens voor de duurste tandartspolis. (geen echt concurrerend gegeven)
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Klantervaringen onderzoek CAHPS
Agis heeft een uitgebreid onderzoek gehouden onder haar leden volgens de Consumer Assessment Health Plan Survey. Het voert te ver om dat tot in de fijnste details toe te lichten.
De bevindingen even op een rijtje:
Verbeterpotentieel het hoogst bij het hele thema zelfstandigheid

 • verder verbeterpotentieel bij:
  – informatie over behandelmogelijkheden, over de duur van de behandeling
  – dagelijkse bezigheden beter uitvoeren door behandeling
  – mogelijkheid om zelf een fysiotherapeut te kiezen
 • Fysiotherapie scoort met een fantastische waardering (dacht ik al …)

Hierover volgt later ook meer middels een nieuwsbrief.

Beleid van Agis:

 • Zorg die betaalbaar blijft, iedereen is welkom, geen risicoselectie AV.
  Letterlijk: goede en toegankelijke, bereikbare zorg.
  Het woord kwaliteit is er uit en dat is iets nieuws.
 • Agis is een zuivere zorgverzekeraar zonder winstoogmerk met veel leden in grote steden en achterstandswijken en daarmee neemt Agis een groter risico dan enkele andere zorgverzekeraars.  En dus hebben ze geen geld genoeg om kwalitatieve zorg in te kopen.
 • Landelijke zorgverzekeraar. Alleen Azivo werkt lokaal.
 • Overzichtelijk aantal verzekeringen en niet veranderd ten opzichte van 2005. 3 AV’s: compact, compleet en comfort. Later in het jaar wordt de invulling bekend.
 • In ieder geval wordt fysiotherapie onbeperkt, mits medisch noodzakelijk, gedekt in alle av’s, maar wel onder een beheersmodel APG, zie hieronder.

Het Agis Patiënten Getal
Overschrijding van het APG met 20% over 2005 toegestaan
Het APG: de naam is veranderd van Agis Praktijk Getal in Agis Patiënten Getal.
De structuur is verder toegespitst. Nu zijn er wegingsfactoren als leeftijd, chroniciteit en man/vrouw, daar komt een 4e bij de PMKG (Para Medische Kosten Groepen).
In de presentatie kwam naar voren dat bepaalde groepen patiënten snel de dupe kunnen worden van een te strak vasthouden aan het huidige systeem van APG. De uitleg daarbij vond ik niet duidelijk, de presentatie bij ons ging als een speer. Daar volgt later een nieuwsbrief over heb ik begrepen, komt ivm concurrentie echter niet op de website te staan. Als ik er iets van begrepen heb worden bij bepaalde chronische patiëntengroepen de APG’s daarover verhoogd.

Voor een achterstandswijk is de keuze voor een goedkoop aanvullend pakket voor de hand liggend, en dan hebben wij een probleem met contracten waar gemaximeerd wordt op 9 behandelingen per jaar. Persoonlijk werk ik dus liever met een APG en daarin schiet het voorstel van Agis dat van Menzis voorbij bijvoorbeeld en dat is voor mij op dit moment meteen helaas het enige lichtpuntje.

Het moment van bekendmaken van het APG of de spiegelinformatie laat helaas treurig lang op zich wachten. Pas volgende week worden de cijfers t/m augustus bekend gemaakt. Dit was een kritiekpunt naar Agis.

Het voorstel en contract 2006

 • Tarieven worden over de hele linie 5,8 % verhoogd, basistarief naar 25,50. Daarbij komt een tarief voor DTF van 8,50 dat gebaseerd is op 10 minuten. (versus voorstel van de Friesland 11 euro bij niet-contractanten en dus hoger bij contractanten)
 • Het aanvullend onderzoek na een screening wordt vergoed met 25,50.
 • DTF kan alleen plaatsvinden bij de contractanten van Agis en als de cursus met goed gevolg is afgelegd (..)
 • Verwijzing blijft noodzakelijk bij chroniciteit, aan huisbehandeling en een groepsprotocol.
 • Extra lange zitting wordt beloond met 38,25 en voldoet aan bepaalde criteria en diagnosegroepen.
 • Groepsprotocollen kunnen alleen door contractanten worden aangevraagd. Er komen nieuwe protocollen. Er zijn criteria, waaraan voldaan moet worden om voor een contract voor groepsprotocollen  in aanmerking te komen.
 • Geen nieuwe tarieven voor telefonisch consult, toeslag buiten kantooruren, of de andere nieuwe prestaties.
 • Geen differentiatie in de keuze voor meerdere opties als bij Menzis. Kwaliteitsonderzoek onder fysiotherapeuten, als controles op MFH of richtlijnen bijvoorbeeld, durft Agis niet goed aan.
 • Het tarief voor restitutie ligt 10% onder dat van de contractanten, het verschil is daarmee kleiner dan dat van Menzis. Andere tarieven zijn mij nog niet exact bekend.

Communicatie

 • Agis werkt op dit moment nog met klankbordgroepen, na een vol jaar het contact verbroken te hebben met het CVO (RGF had de NMa ingeschakeld vorig jaar, zonder succes overigens). Nu is ook het CVO weer actief.
 • 3 maal per jaar een nieuwsbrief (aanvragen via website of – email –)
 • emails en brieven worden vanaf nu binnen 5 werkdagen beantwoord ( .. )
 • Informatie op – link –, onder zorgverleners, paramedisch
 • APG/spiegelinformatie wordt in toekomst digitaal verzonden
 • Diverse folders over fysiotherapie voor patiënten

Debiteurenrisico
Agis neemt wel het debiteurenrisico op zich voor de eigen bijdrage, ik kreeg twee tegenstrijdige antwoorden op mijn vraag hoe dat gaat bij de achterstallige premie-betalers.
De ene visie was, dat het debiteurenrisico bij de zorgverlener zelf blijft en letterlijk kreeg ik daarbij het antwoord, dat je dan het beste dagelijks kunt kijken of je patiënten van die dag nog verzekerd zijn !! De ander visie was, dat Agis wel dit debiteurenrisico op zich neemt voor de eerste drie maanden, dat er premieachterstand is, daarna niet meer. Na 6 maanden achterstand volgt royement van de verzekerde uit het bestand van Agis.

Innovatie
Daar kan Agis niet zoveel mee. Er zijn binnen de regio schitterende initiatieven, waarvan ook Agis zegt ze mooi te vinden, maar gaat daar niet in investeren.
Wel worden protocollen van Agis vergoed en daar worden nieuwe ontwikkeld heb ik begrepen, maar zelf opgezette protocollen of zorgprogramma’s, al dan niet multidisciplinair is voor Agis niet interessant. Agis ziet dat wel als een mogelijkheid, wanneer er grote netwerken zijn, die dit protocol kunnen gaan hanteren. Voor velen van ons is dat weer een stap te ver, kortom zinloos.
Dus van onderhandelen over protocollen of zorgprogramma’s, hetgeen bij Menzis tot de mogelijkheden behoort, is bij Agis geen sprake.

Al met al een avond, die me niet vrolijk heeft gestemd.

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen