Oproep tot actie tegen de Upgrade opleiding!

Algemeen door: Geef uw reactie

Ook zo onaangenaam verrast, zo niet verbijsterd door het besluit van de NVMT dat de Upgrade opleiding MT in 2015 door iedere MT-er succesvol afgerond dient te zijn op straffe van VERWIJDERING uit het register!

Dit betekent ten eerste dat je, als tot dan toe geregistreerde MT-er feitelijk brodeloos wordt gemaakt, en ten tweede dat het diploma MT met de jarenlang gevolgde verplichte bijscholing nietig wordt verklaard.

Hoe cynisch is, in het licht van deze twee feiten, de opmerking van het MT-bestuur dat de opleiding uiteraard niet verplicht is, je wordt “slechts” uit het register verwijderd (kleinigheidje).

De procedure van besluitvorming verdient ook al geen schoonheidsprijs, is zelfs naar alle waarschijnlijkheid juridisch zeer aanvechtbaar. Op de betreffende ledenvergadering waar dit besluit genomen is, waren hooguit 50 leden aanwezig. Deze beslissing, die zulke verstrekkende gevolgen heeft voor 2600 MT-ers, waarvan het merendeel niet eens lid is van de NVMT dus uberhaupt geen inspraak heeft, is door deze 50 leden genomen. Volgens informatie uit juridische bron is het gebruikelijk voor de rechtsgeldigheid dat zo’n zwaarwegende beslissing ondersteund wordt door 2/3 meerderheid van alle belanghebbenden, dus ook van de niet NVMT-leden.

Wij kunnen en willen dit niet over onze kant laten gaan en zijn daarom van plan een stichting in het leven te roepen om zowel de inhoud van het besluit, als de procedure van besluitvorming aan te vechten.
Als je dit initiatief ondersteunt, stuur dan een mail naar [email protected] en wij houden je op de hoogte van onze actieplan.

Vergeet in ieder geval niet de peiling in te vullen!
Reageren kan ook hieronder.

Maatschap de Vries:
Andries Knoeff
Bart Kok
Maria Perquin-de Koning
Jacco Stommel
Nanette de Vries-Derksen
Jeanne Theijs

24 reacties op “Oproep tot actie tegen de Upgrade opleiding!”

 1. Thom Schambergen zegt:

  Op zich ben ik voorstander van een upgrade zoals dat zo mooi heet maar ben ik tegen het verplichtend karakter. Zoals hierboven terecht wordt beschreven wordt er melding gemaakt dat het niet verplicht is maar de sanctie (verwijdering uit het register) die daarop staat maakt wel dat je MOET. Immers, geen registratie is bij de meeste verzekeraars geen contract.
  Hieruit blijkt ook maar weer dat het beter zou zijn indien er een onafhankelijk register komt……
  Ik ben het dus eens met de actie…

 2. Sportzorg zegt:

  Het hangt er denk ik heel veel van af wat de upgrade precies inhoudt. Ik ken best een aantal MT-ers die de vaardigheden niet of nauwelijks op peil houden en weinig MT doen. Voor hen is upgraden geen slechte zaak.

 3. Bob zegt:

  Manueeltherapie Nederland loopt sinds de 80-er jaren achter op de internationale ontwikkelingen. We hebben een inhaalslag te maken.De upgrade is een goede zaak.

 4. Paul zegt:

  M.i. heeft het huidige systeem van registratie (voldoende punten halen door aanwezigheid op een cursus) niet geleid tot voldoende kwaliteitstoename in FT/MT land. Hoog tijd voor een systeem waarin daadwerkelijke kwaliteitstoetsing plaatsvind. Ik weet nog onvoldoende over de inhoud van de upgrade, maar bij goede uitvoering van dit systeem zou er eindelijk een daadwerkelijke kwliteitstoetsing plaats kunnen vinden. Een ieder die zichzelf inschat als bekwaam manueeltherapeut, zal zich geen zorgen maken over deze upgrade…

 5. Thom Schambergen zegt:

  Uit voorgaande reacties maak ik op dat men door de upgrade een betere manueel therapeut wordt in de zin van betere praktische vaardigheden? Volgens mij gaat het om een flinke dosis wetenschappelijke scholing hetgeen niet voor iedereen gewenst is. Degene die gemotiveerd zijn voor de update en zich interesseren voor wetenschappelijk onderzoek moeten het vooral doen. Degene die die affiniteit minder heeft moet daartoe in mijn ogen niet verplicht worden. Wij moeten niet proberen van alle MT-ers wetenschappers te maken. Wij hebben ook gewone goede praktisch vaardige manueel therapeuten nodig.
  Mt-ers die nu niet gemotiveerd zijn of hun na en bijscholing niet op peil gehouden hebben zullen dat ook na de update niet doen.
  Wat dat betreft sta ik dus achter de mening van Rob Debie en Marius Buiting.
  Upgraden prima, maar niet verplicht !!

 6. w zegt:

  er wordt in de nieuwe opleiding van de mt alleen maar wetenschappelijk gekeken

 7. Carien zegt:

  De up-grade of de master (resp. 2 of 3 jaar)is op zich een goede ontwikkeling. Ben het eens met voorgaande reactie, dat de “verwetenschappelijking” goed is, maar stel dat niet voor iedereen verplicht.

  MAAR.. waar ik het niet mee eens ben is het volgende. Ft die nu de opleiding MT afronden, waaronder ikzelf, zijn ook verplicht die 2 of 3 jaar te volgen. En dat terwijl we, zo denken we, al evidence based opgeleid zijn en bijv.ook een case report gemaakt hebben. Wij krijgen geen vrijstelling. We zijn na 4,5 jaar klaar, dan nog 2 of 3 jaar. EN..FT die nu beginnen aan de opleiding zijn en master en manueeltherapeut in in totaal 3 JAAR. Dat betekent dat wij er meer dan 2x zo lang over doen. Een hele rare ontwikkeling!
  De vraag is natuurlijk hoe het met de vaardigheden gesteld is bij de nieuwe lichting..

 8. Jan zegt:

  Eerst de MT als pilot en daarna de “gewone” FT. Verwetenschappelijking is prima, maar dan graag middels de nieuwe instroom van nieuwe therapeuten. Laat de rest het op vrijwillige basis doen en het mag geen invloed hebben op de registratie. Voor mij persoonlijk heeft het geen concequenties, maar ik vind dat het KNGF/NVMT op de verkeerde weg is. Het voorstel van een onafhankelijk register lijkt mij het overwegen waard.

 9. p.v.d.Hijden zegt:

  Het besluit heeft me overdonderd. Ik ben als lid volgens mij niet zo duidelijk ingelicht. Ben inderdaad verbaasd dat 50 man dit eventueel kunnen beslissenvoor zo’n grote groep.

 10. Thom Schambergen zegt:

  Beste P.,

  Aan de besluitvorming kunnen wij denk ik niets doen. Die is helder en waterdicht. Alles is volgens de regels gegaan, het verwijt “had je maar beter moeten opletten” is denk ik terecht en geldt ook voor mij.
  Op zich gaat het mij daar ook niet om.
  Ik snap alle argumenten die de upgrade rechtvaardigen en blijf ook voorstander van de upgrade alleen zit ik met het “verplichte karakter” en de daaraan gekoppelde “straf”. Om het vak op een hoger niveau te krijgen is het mijns inziens niet nodig om de gehele beroepsgroep te laten upgraden (had bijna updaten geschreven, maar dat is meer voor huwelijken en hypotheken).
  Ik sluit mij aan bij het voorstel van Edwin (in de nieuwsgroep) voor een verticaal beloningssysteem.

 11. Sven zegt:

  Beste collega’s,

  Met verbazing neem ik nu kennis van weer een volgend clubje van mensen die vooruitdenken en vooruitgaan willen dwarsbomen. Hoor ik de laatste tijd (gelukkig) niet veel meer van protestgroep “vote”, dient zich blijkbaar weer een andere club aan. Jammer.
  Het door het NVMT voorgestelde upgrade traject komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dit is een gevolg van europese wetgeving, die regels en richting geeft aan opleidingen. Het is dan niet meer dan logisch dat de NVMT daar gevolg aan geeft met het upgradetraject.
  Het is waar wat congresvoorzitter Erik Thoomes het afgelopen weekend vertelde. De manuele therapie in Nederland heeft terrein verloren. Het is toch te gek voor woorden dat een gerenomeerd opleidingsinstituut als het Somt in Amersfoort collega’s uit Belgie moet recruteren om een beetje wetenschap in de opleiding te krijgen. Zels de directeur komt uit Belgie.
  Nee beste mensen. Ik ben van mening dat deze ontwikkelingen een gevolg zijn van het tijdperk waarin we leven. Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten.
  Weer een protestclub oprichten is het verdoen van tijd, geld en moeite.

 12. w zegt:

  Beste Sven
  als je nu op de opleiding mt zit en dan (terwijl je eigenlijk ook al zo bent opgeleid) toch nog een vervolg cursus van ook 3 jaar moet gaan doen is het zeer zeer zwaar frustrerend en erg onzinnig. Dus een protestactie is PRIMA!!

 13. jAAP zegt:

  Beste Sven,
  Heb je ook vakinhoudelijke argumenten waarom een ervaren, goed opgeleide MT-er die met veel plezier en succes functioneert verplicht moet worden tot een twee jaar upgrade om een onderzoeksvraag te kunnen formuleren?
  Laat de mensen die dat graag willen een wetenschappelijke opleiding volgen, laat de professionals die graag praktisch bezig zijn met rust en blijf van hun inkomen (registratie) af! Ik ondersteun de actie.

 14. Michiel Trouw zegt:

  Beste Jaap,
  Ik weet niet wat er precies is verteld op het NVMT congres, maar het is absoluut niet het geval dat wij ( volg momenteel de nieuwe Master opleiding na gestart te zijn in de oude opleiding) uitsluitend met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn.
  Maar het is wel zo dat er binnen de Master opleiding veel met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gewerkt wordt. De nieuwe opleiding is van een bijzonder goed en hoog niveau, de vaardigheden en college’s zijn nu goed onderbouwt met een mix van real evidence en clinical expertice.
  Tevens ik ben er van overtuigd, willen wij als beroepsgroep in de toekomst een bestaansrecht houden, dat de weg die nu ingeslagen is van groot belang is. Daarnaast in het opstarten van een Master opleiding ook het gevolg van de Europese wetgeving en of je nu wil of niet deze weg is zeker niet meer omkeerbaar.
  Het meest verbaas ik mij over het feit dat er al conclusies getrokken worden over het niveau van de vaardigheden van de nieuwe opleiding (zie reactie Carien) en over het feit dat het een puur wetenschappelijke studie is.
  Collega’s verdiep u nu eens eerst dieper in de materie (het hoe wat en waarom) en ga dan pas denken over acties en pas op met het trekken van voorbarige conclusies. ( Voor de goede orde ik sta niet op de loonlijst bij het NVMT of de SOMT)

 15. Rob van den Dobbelsteen zegt:

  Beste Michiel,

  Al sta je wel op de loonlijst bij het NVMT of de SOMT. Als je hier met steekhoudende argumenten komt, kun je hier gewoon je commentaar plaatsen.

 16. Thom Schambergen zegt:

  Beste Michiel,

  Ik spreek even voor mijzelf, maar mij gaat het niet om de inhoud van de opleiding. Ik ben ervan overtuigd dat deze van een goede kwaliteit zal zijn. Ook ben ik voorstander van een masterprogramma.
  Waar het mij om gaat is het verplichtend karakter van het moeten volgen van de upgrade op straffe van uitsluiting van het register.
  Prima dat deze opleiding er is. Goed dat er ook vele masters bij komen, maar laat mensen vrij in hun keuze om het wel of niet te doen waarbij ook zij die er voor kiezen om het niet te doen hun vak in de toekomst gewoon uit mogen oefenen.

  Daar gaat het mij om. En volgens mij is dit in de overige europese landen ook….

 17. Michiel Trouw zegt:

  BEste Thom,

  Ik kan mij natuurlijk ook helemaal vinden in jouw argumenten. Het staat mij alleen tegen dat sommige collega’s de opleiding “bekritiseren” terwijl zij niet de exacte inhoud van het curriculum weten, en ik vind dat we in dit soort discussies moeten oppassen voor tunnelvisie.
  Dit betekend echter niet dat het mij ook niet tegen de borst stuit dat er van bovenaf continue eisen en veranderingen opgedragen worden en dat er inderdaad geen keuze gelaten wordt.

 18. P.W. Harinck zegt:

  Wat gaat het voor een actie worden?

  Als deze 74% nu eens gewoon het lidmaatschap van de NVMT opzegt.
  Dan blijft er niet veel over van het besluit.

  Ik heb overigens nog een vraag:

  Hoe zit het met al die Maitland- en Utrechtse therapeuten. Komt daar ook een Master opleiding voor?
  Of is dit een coup, om deze lieden bij voorbaat buiten spel te zetten?

  En:
  Wat bedoelen jullie eigenlijk met Europese wetgeving?
  Voor zover mij bekend, bestaat er geen europese wetgeving.
  Manueeltherapeuten in Duitsland weten wat tractie en translatie is, maar niet veel meer.
  Ik kan mij niet voorstellen, dat er in de nieuwe Europese landen een dergelijke master opleiding bestaat.

  Wat ik mij wel kan voorstellen:

  Lieden die belang hebben bij de Masteropleiding, d.w.z. degenen die de opleiding al volgen en degenen die hem geven, gaan naar de vergadering.
  De rest blijft nietsvermoedend thuis.

  groeten,
  Peter Harinck

 19. Thom Schambergen zegt:

  Peter,

  Volgens mij mogen/moeten de maitland en Utrechtse therapeuten ook gewoon de upgrade doen. Volgens mij zijn er ook nog master opleidingen in de maak en blijft het niet alleen bij de master opleiding van de SOMT.
  Met de europeese Wet wordt bedoeld dat vele europeese landen in 1998 of 1999 een verklaring hebben getekend waarmee de BaMa structuur werd ingevoerd o.a. om europees meer doorstroommogelijkheden te hebben. Een en ander vind je hier terug: – link –
  Lidmaatschap opzeggen zie ik niet zo zitten, gewoon overleg lijkt mij beter. Wat betreft de vergadering, dit heb ik al eerder gezegd, ik denk dat velen niet goed opgelet hebben waar het hier om ging. Dit geldt ook voor mij, qua besluitvorming is er dan ook niets mis gegaan en is het geheel volgens de regels gegaan. Neemt niet weg dat bij zoveel weerstand (de peiling staat op 75%) wellicht het heroverwegen van het besluit of het anders formuleren gewenst is.

  Groeten Thom

 20. Marcel Nieuwenhuis zegt:

  Graag wil ik even iets recht zetten,
  Het bestuur van de NVMT heeft in haar beleid dat de manueel therapeut vanaf 2015 op het niveau van een professional master moet functioneren.
  Deze keuze is gemaakt naar aanleiding van het visiedocument van 2001. Hierin staat duidelijk beschreven dat er een (kleine) groep wetenschappelijk opgeleide manueel therapeuten moeten komen en de rest moet op minimaal niveau van professional master opgeleid worden.
  Op grond hiervan zijn wij in overleg met alle erkende opleidingen gestart om het beroepscompetentie profiel te beschrijven. Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft het profiel voor de manueel therapeuten op professional master niveau.
  Voor alle duidelijkheid de studenten die nog aan de opleiding moeten beginnen en die opgenomen willen worden in het verbijzonderd register manueel therapeuten moeten aan dit beroepscompetentieprofiel voldoen.
  Op dit moment is er overleg met het BOCK wanneer dit intrede niveau voor het register ingaat.
  Zoals u begrijpt is dit niet van toepassing voor de manueel therapeuten die al in het register staan ingeschreven

  Het bestuur heeft lang nagedacht hoe om te gaan met de reeds geregistreerde manueel therapeuten.
  Als bestuur vinden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat de leemte tussen de wetenschappers en het praktijkveld opgevuld wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het praktijkveld de onderzoeken kunnen lezen en interpreteren maar vooral ook dat het praktijkveld de onderzoekers kunnen aansturen. Naar onze mening is dit de juiste weg om ons prachtige vak naar een hoger niveau te tillen.
  Om de huidige geregistreerden naar dat niveau te krijgen is er op dit moment een commissie bezig om de criteria vast te stellen waaraan de huidige geregistreerden moeten voldoen om op dit niveau mee te kunnen. De criteria zijn op dit moment nog niet beschreven, maar de insteek van het NVMT bestuur is om de accreditatiepunten die de komende 10 jaar voor de herregistatie nodig zijn daarvoor te gebruiken. Dit betekent concreet dat de inspanning qua tijd en geld niet veel afwijkt van wat normaliter voor de herregistratie gevraagd wordt.

  In de ALV van december 2005 is er conform wat er in het ALV boekje beschreven staat gevraagd of de leden instemmen met het te voeren beleid.
  Omdat toen nog niet duidelijk was welke inspanningsverplichting gevraagd werd is aan de ALV nog geen besluitvorming gevraagd.
  Wij zijn ons ervan bewust dat er onder de leden nog vraagtekens zijn met betrekking tot dit onderwerp. Binnenkort zullen alle leden verder schriftelijk over dit onderwerp geïnformeerd worden.
  De discussie binnen dit forum is binnen een democratische vereniging prima maar naar mijn mening kan er pas een zuivere discussie plaats vinden als alle ins en outs bekend zijn.
  Marcel Nieuwenhuis
  Bestuurslid NVMT

 21. Peter zegt:

  De soep is dus een beetje kouder, dan aanvankelijk opgedient?

 22. Andries Knoeff en Nanette de Vries-Derken zegt:

  Beste Marcel,

  Bedankt voor jouw reactie en duidelijke uitleg betreffende de upgrade manuele therapie. Belangrijk is inderdaad dat alle ins en outs bij iedereen bekend zijn.

  Uit de brief van de NVMT van 19 december j.l. begrepen wij dat het bestuur op 16 november besloten had tot een upgradetraject, gekoppeld aan de herregistratie als manueel therapeut per 2015.
  Van de SOMT ontvangen wij een brochure over het nieuwe upgradeprogramma. Deze upgrade duurt 2 jaar, met 16 contactdagen. De totale studiebelasting bedraagt 20 ECTS. (1 ECTS staat voor 28 uur studoebelasting). Een fors programma lijkt ons, en dan ben je nog geen professional master.
  Dit combinerend maakten wij ons, en met ons velen, zorgen over de economische en beroepsmatige gevolgen van deze beslissing.

  Inmiddels spraken wij de OMT/Hogeschool Utrecht, zij bevestigden jouw verhaal in grote lijnen. Dit is een ander verhaal dan dat van de SOMT. Samenvattend kan men zeggen dat de informatie betreffende de upgrade niet duidelijk is gecommuniceeerd naar de geregistreerde MT-ers. Ook is er besloten tot een upgrade terwijl de definitieve inhoud nog niet bepaald is.

  Verder hebben geregistreerde manuele therapeuten die geen lid zijn van de NVMT geen enkele infornatie betreffende de upgrade ontvangen, terwijl zij wel betalende belanghebbenden zijn.
  Gezien de grote impact van de beslissing betreffende de upgrade/registratie lijkt het ons correct en wenselijk om alle geregistreerde manueel therapeuten van informatie te voorzien en in de besluitvorming te betrekken.

  Namens Maatschap T.H. de Vries
  Nanette de Vries-Derksen en Andries Knoeff.

 23. Peter van der Salm zegt:

  Beste collega’s,

  Mag ik eens bij de basis beginnen?
  Wat onderscheidt nu fundamenteel manuele therapie (zoals dat binnen het KNGF-verband gebruikt wordt, want we kennen ook de nodige andere scholen die zich manuele therapie noemen)van fysiotherapie?
  Ik kan dat namelijk niet helder afleiden uit de twee onderliggende beroepsprofielen.
  Bij MT wordt het weliswaar het begrip ‘complex’opgevoerd, maar wat houdt dat in?

 24. Koen Overdijk zegt:

  Mooie discussie. Waarom upgraden en masters produceren. Wie worden daar eigenlijk beter van? De patiënten? Is dat (minstens evidence based) bewezen? Ik heb geen voorstander dit in dit blog zien schrijven…vreemd.. De opleiders en alle bureaucraten die dit organiseren worden er in ieder geval wel beter van. Niet vreemd dat die voor zijn. Is meer status dan een argument? Als ik Bas Eenhoorn hoor argumenteren dat hij wil dat artsen ons respecteren en wil dat wij naar specialisten of voor verder onderzoek kunnen verwijzen lijkt dit wel. Kan men dan op grond van de status en opleiding een hogere vergoeding verlangen? Ook als het niet tot betere behandelresultaten leidt? Mij bekruipt altijd het gevoel dat dit de ware argumenten zijn van de voorstanders in dit soort discussies, maar dat deze niet worden genoemd. Ik denk dat de financiële druk op de gezondheidszorg er toe zal leiden, dat er beter betaald gaat worden voor betere en houdbare resultaten. Kwaliteit dus. Voor zulke kwaliteit hoef je m.i. heus geen master of upgrade manuele therapie te doen. Deze betere kwaliteit kan bewezen worden door wetenschappelijk onderzoek of in de praktijk door te kijken naar de werkwijze van fysiotherapeuten die uitzonderlijk goed presteren. (Maar ga dit dan niet proberen te meten met kwaliteitsindicatoren

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen