Download gratis handletselboekje

Algemeen door: Geef uw reactie

Hoewel het eigenlijk bedoeld is voor doktoren werkzaam in de traumazorg, kan je hier toch een gratis boekje over het behandelen van handletsels downloaden.

Erg interessant als achtergrondinformatie wanneer je regelmatig handletsels te behandelen krijgt, maar zeker niet om je als direct toegangkelijke fysiotherapeut op uit te leven.

Voor handtherapeuten is dit waarschijnlijk gesneden koek. Werp ook een blik op de handletselkaart.

Een reactie op “Download gratis handletselboekje”

  1. Joop Gerretse zegt:

    Zoals uit het voorwoord van dit boekje blijkt, is de achterliggende gedachte dat het niet of niet juist onderkennen van handletsels kan leiden tot hoge maatschappelijke kosten (zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid), en tot forse schadeclaims van patiënten. Het is dan ook niet voor niets dat een paar verzekeraars hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boekje.

    Voor het adequaat behandelen van handletsels is vaak specifieke kennis, maar vooral specifieke kunde vereist. Het doel van het boekje is dan ook dat deze letsels vooral herkend worden, zodat de patiënten een adequate behandeling klunnen krijgen en bij de juiste specialist terecht kunnen komen. In dit licht bezien is vooral de handletselkaart iets wat in geen enkele praktijk zou mogen ontbreken, zeker niet wanneer je als fysiotherapeut direct toegankelijk bent.

    Joop Gerretse, fysiotherapeut-handtherapeut

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen