Ontmoeting met (res)sentimenten

Algemeen door: Geef uw reactie

Onze collega Steijn uit het Haagse, tegelijk redacteur van het wijkblaadje “Het Haagsche Hopsje”, en begin 2006 bij ons bekend van een ooit geruchtmakend interview met Hans Hoogervorst naar aanleiding van diens aversie tegen het zich ongebreideld aanvullend verzekeren van miljoenen Nederlanders, loopt met zijn poedeltje na een drukke werkdag ten gevolge van dié vele aanvullend verzekerden in Scheveningen langs het Zwarte Pad omhoog. Opeens kijkt hij verbaasd naar voren, daar loopt een man met een eenorige Pitbull; hij herkent met een schok het ook al afstaande linker oor van de driftig stappende man.

‘Hè, dat is toch, dat is die Hoogervorst,’ mompelt hij geagiteerd. Hij zet er de vaart in en haalt de man in, bozig kijkt hij opzij naar de eenzame wandelaar,
‘Hallo meneer Hoogervorst.’
De pitbull valt meteen kwijlend uit naar de poedel en Hans H moet in de touwen gaan hangen ter voorkoming van een moord op het Zwarte Pad. Hans H kijkt Steyn half herkennend aan,
‘Ik ken u ergens van, hebt u geen snoepwinkeltje in Scheveningen?’
‘Nee, ik ben redacteur van een wijkblaadje, Het Haagsche Hopsje ex…excellentie.’
‘U hoeft dat niet stotterend te zeggen, ik ben die titel nog altijd waardig hoor.’
‘Ik bedoelde éx excellentie, éx minister zogezegd.’
‘Hm, ik mis dat wel een beetje, maar u bent dus óók die fysiotherapeut van toen?’
‘Die ben ik, mag ik u enkele vragen stellen naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Zorg, met dank aan uw meedogenloze inzet als toenmalig minister van VWS?’
‘Natuurlijk, het is immers een grote successtory geworden. Mijn beoogde targets zijn behaald, iedereen is tevreden.’
‘U bedoelt uzelf dan vooral? U hebt qua status en niet in het minst inkomensmatig een geslaagde overstap gedaan naar het AFM?’
‘Ja, als je jezelf maar goed in de markt zet als minister dan komt de beloning vanzelf. Kwestie van goed ondernemerschap.’
‘Maar u hebt dat ten tijde van uw ministerschap nooit zo gesteld. U hebt toch vooral over de rug van de Zorg, de fysiotherapie en de bevolking uw eigen bedje gespreid?’
‘U moet niet zo zeuren, jullie waren lastig genoeg toen. Trouwens, wat klaagt u, Klink heeft het experiment toch beëindigd en jullie vrijgegeven op de vrije markt. Het is trouwens van de gekke dat iemand als Klink die in zijn cv Mavo moet opvoeren minister van VWS kan worden, zoiets doet afbreuk aan mijn toenmalig glansrijk ministerschap.’
‘Dan zult u wel een kille Atheneum B student geweest zijn die later net als Aart Jan de Geus als Staatssecretaris op Sociale Zaken de kat uit de boom heeft gekeken. Meneer Hoogervorst, de kritiek tegen de vrije markt in de Zorg blijft onverminderd aanhouden, onder andere Agnes Kant blijft er op hameren. De Zorg dreigt onbetaalbaar te worden, de zakelijk-commerciële overwegingen krijgen de overhand waardoor de patiënt een product wordt, waardoor deze niet meer weet of een behandeladvies van een zorgverlener nog wel reëel is, hij wordt gelokt door sexy AV’s, die vervolgens uitgehold worden. Het is toch te gek voor woorden dat chirurgen therapieën adviseren cq. uitvoeren die enkele jaren geleden nog afgeraden werden? Ik durf niet meer naar mijn tandarts, omdat die man mij zaken aanpraat die op een aflevering van Total Make Over lijken. Wijzelf dreigen af te glijden naar een ondergekwalificeerde functie van lopende-band-assistenten, op en neer marcherend langs Matrix-achtige batterijen van lopende banden, crossers en wielloze fietsen. Met andere woorden…..’
‘…het is verwentherapie. Dat heb ik toch altijd al gezegd. Ik heb beoogd om jullie in een van de verzekeraars afhankelijke positie te manoeuvreren. Via uitzetting uit de basisverzekering wilde ik jullie helemaal wegsane……nou ja dat is door Wiegel verpest, die dacht toen nog dat de verzekeraars middels een AV goede sier met jullie konden maken. Maar wat zien we nou, jullie maken via de DTF misbruik van de AV waardoor de verzekeraars verlies lijden.’
‘Sommigen maken inderdaad misbruik, de zogenaamde ondernemers onder ons, die ook nog opgehemeld worden door ons genootschap. Maar wat wilt u, collega’s met sluipende ondernemingszin zijn ontwaakt door het opheffen van de budgettering, de implementatie van DTF en vrij interpreteerbare prestatiecodes. Nee hoor, de verzekeraars werden door uw uitzetting van de fysios en de nieuwe Zorgwet gedwongen om elkaar te beconcurreren via verwenpolissen. Sonja Bakker in de AV, het moet niet gekker worden meneer Hoogervorst.’
‘Ja maar, die is echt wel goed, zinvoller dan jullie, mijn hond neigt naar zwaarlijvigheid, die heeft er enorme baat bij. Híj heeft meer recht op zo’n AV dan het gewone volk hihi.’
‘Nou zeg. Hebt u nog wel eens contact met onze euforische voorzitter?’
‘Uw voorzitter, hm wie is dat tegenwoordig?’
‘Meneer Bas.’
‘Who the hell is Bassie? Zegt me niks meer. Ik vergeet gauw dingen die……o Bassie Eenhoorn, o die. Ik heb hem eens uit de sores moeten helpen op een congres.’
‘U bedoelt een deal gemaakt? Nou ons vak wordt zo vlak, kaal en saai als de kruin van onze voorzitter; die heeft het de hele tijd in holle oneliners over een glorieuze toekomst met brede horizonnen, nieuwe marktproducten, je in de markt zetten, digitaal contracteren zonder nog te hoeven nadenken en gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat wij over enkele jaren helemaal niet meer het gevoel hebben dat wij in een vrije markt werken. Het is een vicieuze cirkel; door verkeerde interpretaties van de Zorgwet gaan de huidige ontwikkelingen omgebogen worden en raken de zelfstandige zorgverleners in een benedenwaartse spiraal.’
‘Nou, de zweverige idealisten onder jullie bakken er blijkbaar niet veel van, totaal ongeschikt voor de vrije markt. Jullie kunnen de weelde niet dragen. Het komt allemaal omdat een Mavo mannetje op mijn Departement zit haha en de Zorg niet onder de knoet houdt. Dat zou mij nooit overkomen zijn.’
‘Nee, ex excellentie, daar is uw verantwoordelijkheidsgevoel ook gestopt, u hebt als een rat het zinkende schip verlaten.’
‘Het zet zich wel meneer de therapeut, het zijn startproblemen, de goeden zullen overleven.’
‘De goeden zijn in uw visie de managers, die in de zorg – ook bij ons – hun intrede zullen maken en via schaalvergroting cardiofitness-boerderijen en dito fabrieken gaan opzetten, gefinancierd door investeerders. Ze gaan contracten aan met belangenorganisaties, patiëntenkoepels, verzekeraars enzovoort, en de voormalige patiënten worden consumenten, therapievee. Wat eerst nog vrije markt was zal een beperkte keuze worden voor de consument, want de schaalvergroting zal alleen maar kostenbeperking voor de verzekeraars opleveren, die consument heeft geen therapeut meer in zijn wijk, die is van lieverlee maar in loondienst gegaan bij die fysiofabriek in het koeloze groen van de polders.’
‘U bent nogal geagiteerd? Gaat het niet goed met uw praktijk?’
‘Nog wel, het gaat niet goed met de Zorg, het wordt een Amerikaanse uitbeenzorg, zonder solidariteit en menselijke waarden. De mens als Corned Beef ingeblikt in pseudo-zorgproducten.’
‘Ik ga maar eens verder lopen, uw hond dringt zich op aan mijn Pietje Bell.’
Steijn keek omlaag en zag zijn poedel met blikkerende tanden de pitbull terugdringen.
‘Kom we gaan, een laffe pitbull. Waarschijnlijk het gevolg van een stupide verwendieet. Trouwens meneer Hoogervorst, bent u een Beatles fan?’
‘Ja, waarom vraagt u dat?’
‘Vindt u al hun nummers goed?’
‘Hm, tja op eentje na.’
‘Mag ik raden welk?’
‘Dat kunt u niet, daar was hun repertoire te groot voor.’
‘U hebt een hekel aan “Lovely Rita” nietwaar? Dat nummer op Sergeant Pepper haha.’
Hans H sloeg betrapt zijn ogen neer en kuchte. In dubio wandelde Steyn verder, de wind streek langs zijn verhitte hoofd; hij had weliswaar zijn ei gelegd waar dat het beste paste, maar het deed niets af aan de onzekere toekomst voor de vele kleinere en solopraktijken in de toekomstige Nederland BV.
En Hans H draaide om en liep zich af te vragen waarover die peut zich überhaupt opwond; alles liep toch zoals het moest, gewoon omdat het moest. Weg ermee, weg met de toko’s en dat kleinschalige binnendijks denken, alle macht aan de grootschalig denkenden.
Steyn draaide zich nog een keer om en riep hem luid na,
‘Het zal zich mettertijd allemaal wel zetten, zelfs in de VVD, Lovely Rita is al van nature gezet. En in de Zorg doet iedereen van lieverlee mee om zijn eigen hachje te redden, het draait uiteindelijk allemaal om onze boterham met pindakaas……….het is een wereld van dilemma’s meneer Hoogervorst.’

Hans H had voor één keer de wind tegen en hoorde het dus allemaal niet meer………………

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen