Onterechte terugvordering na materiele controle

Algemeen door: Geef uw reactie

Het betreft hier de praktijk van Bakker & Schuitemaker in Amsterdam die sinds 1987 veel gerichte verwijzingen voor manuele therapie krijgt. Het zal duidelijk zijn dat – na deze keiharde ‘terechtwijzing’ van AGIS – de letters MT bij deze praktijk nimmer meer op de verwijsbriefjes zullen ontbreken… In 2004 besloot AGIS voor het eerst na jaren materiele controles te gaan uitvoeren.

Mevrouw Andy van den Ochtend, lid van de afdeling materiele controle, heeft daartoe de praktijk in maart 2005 persoonlijk bezocht. Er vond een goed gesprek plaats en een steekproefcontrole. Aan de hand van de verslaglegging werd vastgesteld dat ‘aan huis’-behandelingen en behandelingen manuele therapie daadwerkelijk hadden plaatsgevonden. Mevrouw van den Ochtend heeft het woord ‘modelpraktijk’ gebruikt en beloofde in te gaan op de uitnodiging om eens een dag met de heer Schuitemaker mee te komen lopen in de praktijk om zich zo een beter inzicht te kunnen verschaffen over de voor haar relevante gang van zaken op de werkvloer. Er is ook met haar gesproken over de gebleken onduidelijkheden bij de verwijzers met betrekking tot het gericht verwijzen voor manuele therapie.

Schuitemaker heeft AGIS nota bene van te voren gemeld dat de voor de controle ingeleverde gerichte verwijzingen voor manuele therapie door de verwijzers soms onvolledig waren ingevuld. Ze hebben uiteraard – bewust – noch hun patiënten teruggestuurd naar de verwijzer noch eigenhandig de letters MT op de verwijsbriefjes geschreven. Ondanks dat heeft Agis het ‘fout’-percentage van de steekproef van 50 verwijzingen geëxtrapoleerd naar het totaal van de verwijzingen in dat jaar. Dit aantal werd vermenigvuldigd met het bedrag van de toeslag manuele therapie. Omdat het een grote praktijk met 6 manueeltherapeuten betreft, ging de terugvordering om een bedrag van maar liefst € 23.465,-.
Alle betrokken 22 verwijzers hebben achteraf gestempelde en getekende brieven overhandigd waaruit blijkt dat ze de patiënten destijds gericht voor manuele therapie naar Bakker & Schuitemaker hebben verwezen. Theo van der Bom, accountmanager van AGIS, heeft publiekelijk laten weten dat de materiele controles van AGIS over 2005 en 2006 voor alle praktijken in Nederland voorlopig zijn opgeschort. Verder zal AGIS de uitspraak in deze rechtszaak gebruiken om hun eigen beleid ten aanzien van de materiele controles te toetsen…AGIS verschuilt zich in deze zaak achter de druk die het COTG als supercontroleur weer op de zorgverzekeraars legt. AGIS kan dus niet anders….

Behalve als de rechter anders beslist.

Waarom gaf AGIS geen waarschuwing in eerste instantie? Sinds er duidelijkheid is wat voor eisen ze precies stellen aan een gerichte verwijzing worden er geen fouten meer gemaakt. De materiele controle over 2005 is voor de praktijk van Schuitemaker dan ook vlekkeloos verlopen. Gaat het AGIS soms om terugvordering van (eerlijk verdiend) geld voor aantoonbaar geleverde manueel-therapeutische behandelingen op basis van procedurefoutjes van de verwijzer of gaat het nu om controle op adequate en doelmatige zorg?

De praktijk van Schuitemaker laat het er niet bij zitten en heeft met zijn advocaat een dagvaarding opgesteld waaraan ook de juridische afdeling van het KNGF en Marije Lubbers (toenmalig lid van de Commissie van Advies vanuit het KNGF) een bijdrage hebben geleverd.
De manueeltherapeuten lijken hier een ijzersterke zaak te hebben tegen de zorgverzekeraar.

Oproep aan collega’s

Ruud Schuitemaker wil met dit bericht collega’s informeren en stimuleren om niet met rare regels van zorgverzekeraars akkoord te gaan. Hij verzoekt de collega’s om zich bij hem te melden indien ze gelijke ervaringen hebben. Een aantal collega’s waarbij de claims zijn ingetrokken na ‘achteraf bewijs’ of na geconstateerde onzorgvuldigheid van AGIS (lange looptijd en soms – toegegeven – procedurefouten van AGIS zelf) hebben zich al gemeld via tussenkomst van het KNGF. Er zijn de afgelopen jaren vele onterechte vorderingen gedaan door verschillende verzekeraars na materiele controles. In veel gevallen loonde het echter niet de moeite om een dure en slepende procedure aan te gaan.

Dit betekent dat veel collega’s achteraf kunnen profiteren van de te verwachten gunstige jurisprudentie.
Wanneer dit bericht nieuwe informatie oplevert uit het land zullen de Amsterdamse manueeltherapeuten zich niet alleen gesteund voelen. Door een gunstige uitspraak kunnen fysiotherapeuten en manueeltherapeuten zich in de toekomst wellicht beter verzetten tegen onrecht en machtsmisbruik van de kant van de zorgverzekeraar.

De macht van de verzekeraars is groot. Waar we kunnen dienen zorgverleners zich te verzetten tegen onrecht en machtsmisbruik zonder angst te hebben om in een zwartboek van de verzekeraar terecht te komen.
Ruud Schuitemaker,
E-mail: [email protected]

2 reacties op “Onterechte terugvordering na materiele controle”

 1. Rob van den Dobbelsteen zegt:

  Update:

  Ruud meldt ons:
  “Op donderdagmorgen 14 februari j.l. hebben zorgverzekeraar Agis en de praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie van Ruud Schuitemaker te Amsterdam met elkaar overeenstemming bereikt.
  Het betrof hier een tussen hen gerezen geschil inzake de terugvordering van declaraties manuele therapie naar aanleiding van een materiele controle over het jaar 2004. Beide partijen zijn opgelucht dat de zaak hiermee is afgerond. Partijen hebben met elkaar afgesproken om geen verdere uitspraken te doen over de inhoud van het overeengekomene.”

  Niets aan de hand dus, gewoon doorlopen!

 2. AB zegt:

  Ik zit nu zo’n 30 jaar in het vak, zowel praktijk, als onderwijs, en blijf erover verbaasd staan dat wij als beroepsbeoefenaren en beroepsorganisatie(s) zo weinig in het geweer komen tegen de -welhaast absolute- machtspositie van de verzekeraars.

  Vrije martkt werking??

  Laat me niet lachen …
  de verzekeraar bepaalt hoeveel ik verdien, de verzekeraar bepaald hoeveel ik mag werken, de verzekeraar bepaald welke behandeling ik moet toepassen. Sterker nog, de verzekeraar bepaalt indierect zo’n beetje of ik ueberhaupt wel ken en mag werken.

  Nou het zal mijn tijd wel duren, maar als ik nu moest kiezen zou ik dit -nog steeds fantastische- vak niet meer kiezen, zeker niet als zelfstandig praktijkhouder.

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen