NVMT opleidingen niet meer geaccrediteerd door IFOMPT

Algemeen door: Geef uw reactie

Vanuit internationale betrouwbare bron vernam ik (helaas geheel niet tot mijn verbazing) het volgende:

Ook bij een 2e onderzoek in 2010 is het NVMT onvoldoende in staat gebleken de criteria van het IFOMPT standard committee te halen. Daarmee geeft het IFOMPT het advies de accreditatie aan de Nederlandse manueel therapie opleidingen te beëindigen.

De kritiek punten van het IFOMPT zijn gericht op het te geringe inzicht in de inhoud en de kwaliteit van de Nederlandse manueel therapie opleidingen. Daarnaast het onvoldoende kunnen borgen van de praktijkcontact uren en een jaarlijkse visitatie.

Dit is een zeer ernstige zaak! De Nederlandse manueel therapie stond jarenlang zonder enige discussie vooraan in de wereld. Dit is een forse stap terug, kijkend naar andere landen die de weg voorwaarts wel duidelijk vinden.

NVMT consumentenposter

Het trieste is eigenlijk wel dat veel collega’s dit zagen aankomen. Een 4 jarige kwalitatieve opleiding zo fors inkorten dat hij nu in 3 jaar kan worden gedaan, maar dan met veel minder praktijk contacturen maakt het volstrekt duidelijk dat het IFOMPT hier een punt heeft. Ook de tentaminering is geheel conform de initiële opleiding fysiotherapie op een geheel andere wijze vormgegeven. Dit lijkt in beide gevallen geen verbetering. Wij geven met een groep manueel therapeuten les in 7 Europese landen en zien daar de duidelijke inhoudelijke groei van het beroep bij de collegae aldaar.

Het NVMT zal de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten om via een razendsnel verbetertraject te zorgen voor een borging van IFOMPT accreditatie in onze opleidingen. Dit is van essentieel belang voor de manueel therapeuten in Nederland, zeker als we nog serieus genomen willen worden in de globalisering en contacten met anderen. Echter, het allergrootste belang heeft de patiënt, die heeft namelijk recht op een manueel therapeut die ook zijn skills goed beheerst!

Ik hoop op een goede discussie hier, en op een enorme inspanning van ons NVMT bestuur, misschien kunnen we dan snel weer trots zijn op ons internationale niveau. De postercampagne van het KNGF (inclusief het NVMT) moeten we maar zeer snel achter ons laten, zodat de energie EN de pegels weer naar inhoud gaan, en niet naar dure reclamebureaus die de plank volledig misslaan en ons richting “wellness therapie” schijnen te willen hebben.

Groet, Michiel Trouw

Master manueel therapeut

9 reacties op “NVMT opleidingen niet meer geaccrediteerd door IFOMPT”

 1. Erwin Claassen zegt:

  Hoi Michiel,

  wij stammen gelukkig nog uit het tijdperk van veel praktijkvaardigheid en een veelheid van perspectieven, inzichten en denkmodellen (Leo Hagenaars, Nol Bernhards, Cees Vel etc. etc.). Aanvankelijk verwarring maar een geweldige manier om goed gefundeerd ten eis te komen. Daar over heen mochten wij een sausje van wetenschappelijke benadering gieten en dat in 2,5 jaar…….de verkorte Master! Jawel, 2,5jaar verkort t.o.v. 3 jaar Masteropleiding. Mooi voor ons, jammer voor die, die dat gemist hebben. M.a.w., ik hoop dat de, overigens door mij nog steeds zeer hoog gewaardeerde, SOMT dit signaal oppikt, en verder inzet op een hoog kwalitatief opgeleide MMT’er! Ze zijn m.i. hier ook hard mee bezig.Echter lijkt het mij ook onmogelijk dit in 3 jaar voor elkaar te krijgen en dit wordt dan ook meer en meer gedragen door medecollegae en stagiares (SOMT). Beste Michiel en mede collegae, ik hoop dat we met ons allen beseffen dat het van aller grootst belang is dat we de manueletherapie op het hoogste niveau willen houden zowel wetenschappelijk als empirisch, dat we dus ook onze opleidingen blijven voeden met ideeën, meningen en opbouwende kritieken zodat zij zich gemotiveerd voelen het als hun verantwoordelijkheid te beschouwen het opleidingsniveau te toetsen aan het werkveld, nationaal en internationaal! Mijn complimenten voor je inzet, met vriendelijke groet, Erwin Claassen

 2. Jan Pool zegt:

  Beste michiel,

  Jammer dat je volledig onjuiste berichtgeving de wereld inbrengt. Als lid van de Standardcommittee van de IFOMPT kan ik je meedelen dat de international monitoring van nederland nog in volle gang is en dat we als commissie nog een aantal vragen aan de NVMT hebben gesteld. Bij de NVOA geaccreditatie zijn een aantal zaken nogal onderbelicht geweest en de NVMT dient daar nog uitsluitsel over te geven. Overigens is dat in veel landen het geval geweest. De zin dat Nederland vooraan staat in de wereld moet ik toch wel als erg ambitieus zien dat is in het geheel niet het geval, we doen inhoudelijk goed mee maar in veel Engelstalige landen is er sprake van een Universitaire opleiding en dat is toch nog wel wat anders.
  Dus geen paniek graag, de NVMT is van plan een aantal goede maatregelen te nemen en bij effectuering daarvan voldoet Nederland gewoon aan de IFOMPT standards. Wel is het zo dat alle opleidingen daaraan moeten voldoen om als opleiding mee te doen, dat is een eigen keuze. Als coordinator van de HU OMT heb ik dat als doel gesteld dat lijkt me duidelijk.
  Ik hoop dat je in het vervolg eerst even de juiste informatie over de IFOMPT probeert in te winnen en dat kan altijd bij ondergetekende of via de website,
  Vriendelijke groeten,
  Dr. Jan Pool
  Lid IFOMPT standard committee

 3. Carien Hobbelink zegt:

  Hallo Michiel,

  allereerst snap en deel ik de bezorgdheid over de shift die er in het MT-onderwijs is gemaakt en die ten koste lijkt te gaan van de praktische vaardigheden.
  Heb hetzelfde traject van 4 jaar SOMT-opleiding gevolgd met erna 2 jaar verkorte master. Begeleid nu ook een aantal jaren stagiaires MT en zie dat de vaardigheden minder worden en dat studenten daar zelf ook over klagen.

  Lastige blijft echter dat de masterstructuur in het onderwijs een opleiding van 3 jaar voorschrijft. Daarin zullen keuzes gemaakt moeten worden, dat zal logischerwijze ten koste gaan van veel wat wij in de “oude” opleiding geleerd hebben. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de nadruk daar misschien wel veel op de clinical expertise en experts opinion lag. (Wat het wel leuk maakte!)

  Waar ik benieuwd naar ben is hoe de opleiding musculoskeletaal van Saxion in Enschede dan beoordeeld wordt. Dan heb je het over een 3-jarige gecombineerde opleiding sportfysiotherapie en manuele therapie. Dan nog minder tijd en vaardigheden MT, maar wel volledige opname in register MT? Willen we dat?

  Michiel, vind het wel goed dat je deze discussie aanzwengelt; wat maakt ons tot een goede manueel therapeut en welke (inter)nationale criteria worden daaraan gesteld.

  Groet, Carien Hobbelink

 4. Michiel Trouw zegt:

  Beste reageerders! bedankt voor jullie reacties, leeft blijkbaar toch in de beroepsgroep. Van Jan vind ik het fijn te horen dat hij zo positief is over de te volgen route door de opleidingen en dat hij aanneemt dat alles binnenkort wel binnen de IFOMPT kwalificaties zal vallen. Ik denk zelf dat het best een route is die nog gegaan moet worden, en maak me meer zorgen. De kwalificaties die het IFOMPT noemde waren m.i. niet mis namelijk, dat is nu nog onvoldoende, en ik kan me dat niet van andere recente jaren herinneren voor de NL MT.

  Tja, Carien, helemaal mee eens, misschien is wat minder experts opinion wel goed, maar dan wel met veel skills….als je het niet voelt en niet weet herken je het niet! Ik miste in de verkorte master duidelijk skills in de opleiding, en ook bij de stagiaires zie ik dat terug. De wijze van skills tentamineren baart me ook zorgen, net zoals op de initiële opleiding. Ik ben bang dat we straks erg veel “globale” therapeuten hebben die op weinig vlakken de diepte in kunnen. Dat zou een nivellering van onze vaardigheden kunnen betekenen.

  Naast de enorme verrijking van clinical reasoning en EBM hebben we de skills wel erg hard nodig volgens mij. Laten we ook denken aan het feit dat in de EBM de clinical expertise ook als een zeer waardevol feit wordt genoemd.De discussie is positief en opbouwend bedoeld…want hoe is het nu voor de recent gestarte prof. master mt therapeuten als ze straks internationaal niks met hun titel kunnen, dat geeft toch alleen maar frustratie? Als ik een rijbewijs aan het halen ben en ondertussen wordt besloten dat het NL rijbewijs in het buitenland niet meer geldig is met de HUIDIGE competenties dan wil ik daar graag van weten. Ik geloof niet dat het IFOMPT een polit bureau is dus laten we open over deze zaken spreken. Groet, Michiel

 5. Annelies Pool zegt:

  Beste Michiel,

  Door middel van dit bericht op de weblog ontstaat veel ongerustheid welke niet terecht is. Ik heb je zelf al telefonisch gesproken over het feit dat bij enkele aanpassingen in de visitatie structuur Nederland voldoet aan de voorwaarden gesteld in de IFOMPT standards. Iedere opleiding voldoet momenteel nog steeds aan de standards en de nieuwe visitatie procedure naast de huidige NVAO procedure zal dit bewaken. Kortom alle opleidingen voldoen momenteel en zullen in de toekomst ook voldoen!
  Wil je dit zm corrigeren in je weblog bericht. De informatie die er nu opstaat is misleidend en niet accuraat en zrgt voor veel onnodige zorgen bij derden.
  Alvast dank
  Met vriendelijke groet

  Annelies Pool
  ad interim voorzitter NVMT

 6. Michiel Trouw zegt:

  Beste Annelies,

  Ik zie geen reden het bericht aan te passen, het is een forum waarop mensen hun meningen kunnen uiten. Ik heb dat naar eer en geweten met de info die ik heb gedaan. De titel is op dit moment misschien niet dekkend, sorry daarvoor, die had ik met de de kennis van nu misschien iets anders gekozen.

  Zoals je aan de plaatsingsdatum kunt zien heb ik het stukje geplaatst VOOR ons telefonisch gesprek. In dat gesprek heb ik helemaal niet kunnen vernemen waar ik het mis heb inhoudelijk.

  Nogmaals, ik heb de nederlandse MT hoog zitten (anders had ik helemaal geen berichtje geplaatst en gewoon mijn schouders opgehaald) maar de informatie verontruste mij. Ik wilde dit juist WEL delen met de collegae zodat er mogelijk een discussie op gang kan komen wat MT is en wie dat kunnen zijn, hoe de opleidingen zich profileren en waar ze aan voldoen. Voo mij is altijd het vaste anker de IFOMPT erkenning van de opleiding geweest, die kende iedereen, die gold overal. Als juist DAT nu op dit moment aandacht behoefd dan mogen de leden dat ook weten, sterker nog, ze moeten dat weten. Natuurlijk kan het NVMT daar beleid op zetten door een visitatie commissie op te richten en te gaan visiteren, maar dat is toch belangrijke info?

  Jij als voorzitter van de NVMT en Jan als IFOMPT member hebben genoeg tegenwicht om jullie mening hier te plaatsen toch?

  Hartelijke groet,

  Michiel

 7. Annelies pool zegt:

  Beste michiel en lezers,
  Na telefonisch contact met Michiel blijkt dat er met name behoefte is aan informatie hoe het NVMT bestuur met deze zorgelijke ontwikkeling om gaat. Allereerst is er de noodzaak om de opleidingen te gaan monitoren (om in termen van de IFOMPT te blijven). Hiertoe is binnenkort een overleg gepland met alle master opleidingen. Deze monitoring zal diverse inhoudelijke onderwerpen betreffen alsook de minimale mentor uren, gesteld door de IFOMPT, om het vak Manuele Therapie te leren. Hier zal dus invulling aan worden gegeven.
  Met deze informatie is de MO delegate gaan spreken met de Standard Committee van de IFOMPT op de ECE IFOMPT meeting in Spanje. De Standard Committee heeft uitgesproken het volste vertrouwen te hebben in de acties ondernomen door het bestuur. Zodra deze extra kwaliteitseis naar de opleidingen toe in werking is gesteld voldoet de NVMT weer aan de internationale standard is ons toegezegd. In april volgt hierop een controle.
  Kortom er is actie ondernomen en de kansen dat Nederland geen Full member meer zal kunnen zijn van de IFOMPT is nihil.
  Nu gaf ik in de vorige reactie aan dat de informatie van Michiel niet accuraat was. Dit kwam omdat hij niet op de hoogte was van de ontwikkelingen in Spanje en het vertrouwen dat de Standard Committee heeft uitgesproken. Door middel van deze extra informatie hoop ik de onrust die ontstaan is weg te nemen zoals ook bij Michiel. Ik dank hem dat hij ons er wel bewust van maakt dat informatievoorziening cruciaal is in deze 🙂

 8. Huub Claessen zegt:

  Een puntje van kritiek en een van lof:
  Laat ik beginnen met de lof – prima dat er mensen zijn die zich zorgen maken over het nivo van onze opleiding en dus van ons vak. Volgens mij wordt er terecht de bezorgdheid uitgesproken over het nivo van de skills in de huidige opleidingsvorm. Ook ik vind dat er te weinig contacturen praktijk zijn.
  Hetzelfde zie ik al jaren gebeuren mbt de basisopleiding fysiotherapie. Als stagebegeider constateer ik dat het huidige nivo van de beginnend fysiotherapeut (PGO opgeleid) praktisch gezien een stuk lager is als 20 jaar geleden. Echter: ik constateer ook dat indien tijdens de basisopleiding goed is gewerkt door de student hij of zij dit in enkele jaren heeft ingehaald (en echt leren rijden doen we allemaal pas na het behalen van het rijbewijs)en dat er daarna sneller een hoger nivo bereikt wordt als in de vroegere opleidingsstruktuur.
  Parallel naar de nieuwe masterstruktuur in de MT denk ik dat je voorzichtig moet zijn met het stellen van subjectieve, niet op ervaring gebaseerde, meningen. Wacht eerst eens enkele jaren af en beoordeel dan het nivo van de nieuwe generatie manueel therapeuten. Skills zijn belangrijk, maar zeker zo belangrijk is te weten of het wel effectief en efifciënt is (en veilig) en daar is toch wel wat meer voor nodig als alleen praktijkonderwijs.
  Verder graag bronvermelding en niet meer zoiets als “uit internationaal betrouwbare bron”. Mogen wij als lezer ook de mogelijkheid hebben om de berichten te verifiëren?
  Laten we afwachten wat er in de toekomst allemaal nog gaat gebeuren.
  Met vriendelijke groet,
  Huub Claessen

 9. Michiel Trouw zegt:

  Beste Huub,

  bedankt voor je reactie. Nergens schrijf ik in mijn stukje dat we alleen praktijkonderwijs zouden moeten hebben….ik verwelkom de wetenschappelijke en EBM kant juist zeer. Waar lees jij dat in mijn verhaal? verder wil ik opleidingen heel graag jaren de kans geven, maar als de IFOMPT vraag om een aanpassing in de opleidingsstructuur en visitatie daarvan dan is het – lijkt mij – een belangrijke zaak dit ook te gaan uitvoeren denk je niet? Of zie jij geen gevaar in het tekort schieten op internationaal niveau? Gelukkig hebben we van Mw Pool nu gehoord dat het NVMT de zaak serieus neemt en bezig is een visitatie commissie te implementeren en zullen de opleidingen ook aanpassingen in hun curriculum moeten doen.

  Bronvermelding, tja altijd lastig, ik kan dat hier niet doen. Ik gaf hier op het weblog gewoon mijn mening en verhaal, neem het zoals je wilt en als je het niet vertrouwd misschien eens navragen bij het NVMT of IFOMPT.

  p.s. als mensen na hun afstuderen nog een aantal jaren moeten “inrijden” zoals jij dat noemt, zullen we dan niet beter ook de registratie in de registers pas op dat moment laten plaatsvinden? Een persoon met een net gehaald rijbewijs heeft nu b.v. andere regelgeving in het strafrecht dan iemand die al langer rijdt…

  Goede kersttijd

  Michiel

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen