Verpakkingenbesluit / heb je lege flessen bij je?

Algemeen door: Geef uw reactie

Fysiotherapeut ondernemers van Nederland  opgelet.

Volgens de nieuwe regelgeving moet volgens het verpakkingenbesluit zijn bedrijven verplicht hun bedrijfs- en consumentenverpakkingen in te zamelen en te recyclen.
Kunt je één van onderstaande vragen met JA beantwoorden? Dan geldt het Besluit Verpakkingen ook voor jouw bedrijf / praktijk.

De belangrijkste punten zijn:

  • Verpak en verkoop je produten in Nederland?
  • Verstrek je je patiënten / cliënt een draagtas, een zakje of doosje (lastminute verpakking)?

Als praktijk moet je hierbij voorstellen dat je bijvoorbeeld een rolletje tape aan de cliënt verkoopt in een doosje, de levering van een brace in een doosje of een hoofdkussen in plastic zak of doosje. Lever je een oefen-cd in een doosje dan valt dit weer buiten de regeling, omdat je er van uit mag gaan dat de patiënt cliënt het doosje niet gaat weggooien. Let dan wel op dat je het niet in een draagtas gaat leveren of er een kadoverpakking er om
heen gaat doen. Dan ben je weer wel strafbaar indien je niet de juiste maatregelen hebt getroffen.

Wat gebeurt er als je niet voldoet aan het besluit? Dan kan bestuursdwang en een dwangsom worden opgelegd. Ook kunnen op grond van de Wet economische delicten geldboetes worden opgelegd en een onderneming worden stilgelegd. De VROM-Inspectie handhaaft de naleving van het besluit.
Meer op vromverpakkingen en nedvang

Eerst had het meer weg van een 1 april grap. De bedoeling van het kabinet zou minder regels zijn, maar we krijgen er steeds meer bij. Ook is het een verkapte vorm van extra inkomsten. Neem bijvoorbeeld een brace.  De producent moet betalen, de groothandel moet betalen, de detailist/leveranciers moeten betalen. Uiteindelijk gooit de klant de verpakking weg en is het doosje al vier maal betaald. Voor het ontvangen is een organisatie nodig. Lijkt een beetje op de bruggenwachter.    Dan te bedenken dat alles is te doen om de afval berg terug te dringen. Snap best dat we niet meer naar de tijd kunnen dat je in de winkel om losse koekjes kunt vragen, maar sommige producten zitten nu eenmaal in een verpakking. Als de producent heeft betaald en verwerkt in de kostprijs moet dat voldoende zijn. Vrom Nederland wil weer eens braver zijn. Dus de volgende keer als een cliënt om een brace komt vraag ik om lege flessen. Nederland is klein, denk krom vrom.

Update: Mijn  verbazing is bij staatsecretaris goed begrepen:
zie de brief van Geel
———
Datum: 24 maart 2006
Kenmerk: SAS 2006250517

Geachte heer, mevrouw,
Kort geleden stuurde ik u een brief over de nieuwe regelgeving voor verpakkingen per 1 januari 2006. Ik heb u deze brief gestuurd omdat Nederland verplicht is er voor te zorgen dat het ontstaan van verpakkingsafval wordt voorkomen en dat verpakkingsafval wordt ingenomen en hergebruikt. Deze verplichtingen gelden in heel Europa. Ik wilde u met deze brief attent maken op deze verplichtingen. Voor de adressen heb ik gebruik
gemaakt van gegevens van de Kamers van Koophandel.

Er zijn ook bediijven en organisaties ogenomendie niet of nauwelijks verpakkingen gebruiken. Ook blijkt de brief niet voor iedereen duidelijk te zijn. Ik begrijp dan ook heel goed dat er bedrijven en organisaties zijn die vinden dat ze deze brief ten onrechte hebben ontvangen. Het spijt mij als ik u daarmee onnodig heb lastig gevallen.Als uw bedrijf of Organisatie minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengt, adviseer ik u voorlopig niets te doen en nader bericht van uw branche-organisatie af te wachten. De collectieve organisatie voor verpakkingen van het bedrijfsleven (NEDVANG) overlegt met verschillende product- en bedrijfsschappen en brancheorganisaties over collectieve aansluiting van alle bedrijven die minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen. Dat maakt het voor deze bedrijven mogelijk om tegen geringe kosten aan de verplichtingen te voldoen zonder dat deze
bedrijven thans actie hoeven te ondernemen.

Behoort u tot de categorie bedrijven die meer dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengt, dan geldt dat u moet aangeven hoe u inzameling en recycling van de verpakkingen heeft geregeld en welke afspraken u daarover heeft gemaakt. Dat kunt u het meest eenvoudig doen door aansluiting bij een collectieve organisatie van het bedrijfsleven die de verplichtingen kan regelen.Ik vertrouw erop met deze brief meer duidelijkheid te hebben geschapen.

Hoogachtend, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,

van Geel

Een reactie op “Verpakkingenbesluit / heb je lege flessen bij je?”

  1. Chiel Delver zegt:

    En produceer je meer dan 15.000 kilo afval per jaar. Als je minder dan dat aantal kilo’s op de markt brengt adviseert het ministerie van VROM je voorlopig geen stappen te ondernemen.
    De soep wordt dus niet zo heet gegeten.

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen