Gaat de farmaceut het van fysiotherapeut winnen?

Algemeen door: 4 Reacties »

Altijd een idee gehad dat medicamenten uitvoerig getest moesten worden voordat ze op de markt kwamen. Nieuwe geneesmiddelen worden beoordeeld door het College ter beoordeling van nieuwe geneesmiddelen (CBG) voert het toelatingsbeleid uit voor het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Zo staat het althans wel op de site van het Nationaal Kompas Volksgezondheid.  Werkzaamheid, schadelijkheid en kwaliteit zijn hierbij van belang, alsmede doelmatigheid, vervolgt het document en de toekomstige prijs van het geneesmiddel speelt daarbij geen rol. Vervolgens adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) of het nieuwe geneesmiddel wordt opgenomen in het vergoedingenpakket. Lees verder »

Is het KNGF toe aan een “KNGF-waakhond” ?

Algemeen door: 12 Reacties »

Met de overweging van het MENZIS-contract 2010 heb ik zeer uitgebreid gesproken met Hans Plattel van MENZIS. Op een bepaald moment kwam het aan de orde dat diverse zaken worden geregeld door het KNGF o.a. de perikelen rond KWALIEFY. Als individuele contractant heb ik daar weinig over te zeggen, was mijn reactie. “Maar de KNGF ben ook jij”, gaf Hans Plattel aan van Menzis. Plattel was verder niet zo onder de indruk van de politieke verschuivingen met kwaliteitsindicatoren van het KNGF.

Lees verder »

Is besturen ingewikkeld werk?

Algemeen door: Geen reacties »

In zijn weblog van 19 maart 2010 schrijft KNGF-voorzitter Bas Eenhoorn; “Besturen is ingewikkeld werk. Van enige afstand bekeken is er vaak sprake van onbegrijpelijke beslissingen”.
Met gereserveerde afstand lees ik wekelijks de weblogs van de Voorzitter. De besluiten van het bestuur probeer ik te doorgronden en ik vraag mij af of het besturen van het genootschap nu zo ingewikkeld is. Lees verder »

Verpakkingenbesluit / heb je lege flessen bij je?

Algemeen door: 1 Reactie »

Fysiotherapeut ondernemers van Nederland  opgelet.

Volgens de nieuwe regelgeving moet volgens het verpakkingenbesluit zijn bedrijven verplicht hun bedrijfs- en consumentenverpakkingen in te zamelen en te recyclen.
Kunt je één van onderstaande vragen met JA beantwoorden? Dan geldt het Besluit Verpakkingen ook voor jouw bedrijf / praktijk. Lees verder »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen