Gaat de farmaceut het van fysiotherapeut winnen?

Algemeen door: 4 Reacties »

Altijd een idee gehad dat medicamenten uitvoerig getest moesten worden voordat ze op de markt kwamen. Nieuwe geneesmiddelen worden beoordeeld door het College ter beoordeling van nieuwe geneesmiddelen (CBG) voert het toelatingsbeleid uit voor het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Zo staat het althans wel op de site van het Nationaal Kompas Volksgezondheid.  Werkzaamheid, schadelijkheid en kwaliteit zijn hierbij van belang, alsmede doelmatigheid, vervolgt het document en de toekomstige prijs van het geneesmiddel speelt daarbij geen rol. Vervolgens adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) of het nieuwe geneesmiddel wordt opgenomen in het vergoedingenpakket.

Zoals de afgelopen dagen breed in het nieuws wordt uitgemeten staat de verstrekking van de medicijnen voor de ziekte van Fabry  en de ziekte van Pompe op de tocht, omdat ze met resp. ruim 200.000 en 700.000 euro toch wel wat aan de hoge kant zijn. Maar je zult deze ziekte maar hebben. Het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een van de argumenten is dat de kosten wegen niet meer op tegen de gezondheidswinst die de patiënten behalen.

Om goed  gedegen onderzoek te kunnen doen is het lastig bij zo’n kleine populatie, volgens redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Bij Fabry gaat het om 60 en bij Pompe gaat het om 115 patiënten.  Toch is dat wel weer opmerkelijk. Immers voordat het medicijn op de markt mag komen heeft uiteindelijk het CVZ destijds wel het besluit genomen om het op de markt te brengen, zonder dat duidelijke onderzoek wordt het nu weer teruggedraaid. Specialisten zeggen dat het voorgenomen besluit te vroeg wordt genomen en dat er meer onderzoek op europees niveau moet worden gedaan. Dit verschijnsel zien we wel vaker dat besluiten worden genomen voor het onderzoek is afgerond.

Ik moest gelijk denken aan het besluit om fysiotherapie voor de categorie reumatoïde artritis  volledig te schrappen uit het basispakket met ingang van dit jaar. In tegenstelling tot de ziekte van Pompe en Fabry, is de verzamelde Reuma groep bepaald geen kleine groep. Nederland telt twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Uiteraard hoeft niet iedereen behandeld te worden, maar enige ruimte om besluiten op de werkvloer te kunnen nemen was wel wenselijk geweest.  Onderzoek is er behoorlijk uitgevoerd op diverse terreinen. Hierbij heeft de reumapatiëntenbond weinig tot geen effect gehad op het besluit en  is het voorgenomen besluit van CVZ een definitief besluit geworden. Uiteindelijk moet de afname in de fysiotherapeutische zorg voor de Reumagroep een besparing opleveren.  Indien de kosten voor medicijnen voor Skeletspierstelsel  voor 2012 gaat toenemen (was gemiddeld zo’n 160 miljoen) dan heeft de farmacie toch weer gewonnen.

Is het KNGF toe aan een “KNGF-waakhond” ?

Algemeen door: 12 Reacties »

Met de overweging van het MENZIS-contract 2010 heb ik zeer uitgebreid gesproken met Hans Plattel van MENZIS. Op een bepaald moment kwam het aan de orde dat diverse zaken worden geregeld door het KNGF o.a. de perikelen rond KWALIEFY. Als individuele contractant heb ik daar weinig over te zeggen, was mijn reactie. “Maar de KNGF ben ook jij”, gaf Hans Plattel aan van Menzis. Plattel was verder niet zo onder de indruk van de politieke verschuivingen met kwaliteitsindicatoren van het KNGF.

Lees verder »

Is besturen ingewikkeld werk?

Algemeen door: Geen reacties »

In zijn weblog van 19 maart 2010 schrijft KNGF-voorzitter Bas Eenhoorn; “Besturen is ingewikkeld werk. Van enige afstand bekeken is er vaak sprake van onbegrijpelijke beslissingen”.
Met gereserveerde afstand lees ik wekelijks de weblogs van de Voorzitter. De besluiten van het bestuur probeer ik te doorgronden en ik vraag mij af of het besturen van het genootschap nu zo ingewikkeld is. Lees verder »

Verpakkingenbesluit / heb je lege flessen bij je?

Algemeen door: 1 Reactie »

Fysiotherapeut ondernemers van Nederland  opgelet.

Volgens de nieuwe regelgeving moet volgens het verpakkingenbesluit zijn bedrijven verplicht hun bedrijfs- en consumentenverpakkingen in te zamelen en te recyclen.
Kunt je één van onderstaande vragen met JA beantwoorden? Dan geldt het Besluit Verpakkingen ook voor jouw bedrijf / praktijk. Lees verder »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen