“De KNGF-richtlijnen zijn een blok aan het been van de fysiotherapeut” een debatstelling

Algemeen door: Geef uw reactie

Uw mening doet er toe!

Bovengenoemde stelling staat centraal in een debat, georganiseerd door studenten Fysiotherapiewetenschap aan de Academie Gezondheidszorg Universiteit Utrecht op 30 juni 2006.

In het kader van dit debat vragen wij uw mening over de KNGF-richtlijnen.
Door middel van onderstaande  enquête willen wij onderzoeken wat uw mening is over de KNGF-richtlijnen. De belangrijkste informatie uit de enquête willen wij inbrengen in het debat, zodat de stem van de fysiotherapeuten, die uiteindelijk de richtlijnen toepassen, gehoord wordt. Of zoals Prof. Dr. R. Grol in een ZonMw-rapport aangeeft(1):

“Het verbeteren van de patiëntenzorg –preventie, behandeling en revalidatie– vereist kennis over welke zorg effectief of wenselijk is. Deze kennis kan worden neergelegd in een richtlijn, behandelingsprogramma of nieuwe technologie. Het op gang brengen van
verbetering vraagt echter daarnaast aandacht voor de problemen met en mogelijkheden voor verandering in de dagelijkse praktijk. Een “knelpuntenanalyse” vormt daarom een belangrijk onderdeel van elk plan voor verbetering van de zorgverlening. Activiteiten voor
verbetering van de zorg, zoals nascholing, feedback of organisatorische maatregelen, moeten zoveel mogelijk aansluiten op relevante knelpunten en behoeften bij de doelgroep.”

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en dienen als bron van informatie voor het debat op 30 juni 2006.

U zult via een communiqué op Fysioforum op de hoogte gebracht worden van de uitkomsten
van het debat.

Bij voorbaat dank voor het invullen van de enquête,
een vriendelijke groet namens alle 2e-jaars studenten Fysiotherapiewetenschap

Literatuur:
1. Peters MAJ, Harmsen M, Laurant MGH, Wensing M. Ruimte voor verandering? Knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen in de patiëntenzorg. Uitgave: Afdeling Kwaliteit van zorg (WOK), UMC St Radboud, Nijmegen, 2003

17 reacties op ““De KNGF-richtlijnen zijn een blok aan het been van de fysiotherapeut” een debatstelling”

 1. Ruud Lindenburg zegt:

  Wat ik ook doe, mijn postcode wordt niet geaccepteerd. Vervelend want zo lukt het invullen niet. Ruud

 2. Petra zegt:

  Ik mis de specialisatie Bekkenfysiotherapie!
  Daar is ook een richtlijn voor ontwikkeld.

 3. Ruud Lindenburg zegt:

  Blijkbaar was ik te snel, want eerst werd gevraagd om de postcode met 4 cijfers en 2 letters, maar wat ik ook deed het werd niet geaccepteerd Nu hoef je alleen maar 4 cijfers in te vullen. Ruud Lindenburg

 4. Francis zegt:

  Bekkentherapie stond er bij mij wèl bij.

 5. Ricardo zegt:

  vragen worden gesteld vanuit een vooringenomen idee dat het moeilijk is voor fysiotherapeuten om de richtlijnen te gebruiken. verder is vraag “Ik wil graag meer over de KNGF-richtlijnen weten voordat ik besluit om deze toe te passen” onduidelijk. Ik kan oneens invullen omdat ik ze goed ken en ze al gebruik Ik kan ook voor oneens kiezen omdat ik er niet meer van wil weten of dat ik ze niet wil gebruiken of misschien beide. hartelijke groet Ricardo

 6. [email protected] zegt:

  ik vraag me een beetje af of jullie uit deze vraagstelling ook kunnen ventileren of mensen uberhaupt met richtlijnen werken. Ik wilde graag aangeven dat ik er niet mee werk en dat het helemaal geen blok aan je been hoeft te zijn. Sommigen zien het als een mooie handleiding en stellen richtlijnen op prijs. Niks mis mee zolang er maar geen kwaliteits keurmerk aan gehangen wordt want dan gaat het wat mij betreft een verkeerde zogenaamde kwalitiet worden

 7. Arie Groenevelt zegt:

  wat ik mis in de enquete is vragen naar het implementatie-traject van de richtlijnen. ik denk dat veel richtlijnen niet of weinig gebruikt worden door een gebrek aan een scholingstraject voor het gebruik

 8. naterop pieternel zegt:

  Voor kinderfysiotherapeuten is de astma richtlijn de enige . Deze kinderen komen intramuraal niet zoveel . Om de richtlijnen te kunnen gebruiken moet je ze goed kennen en veel patienten zien om er handigheid in te krijgen .

 9. Edwin de Raaij zegt:

  Beste collegae,

  bedankt voor jullie reacties.
  Dankzij het allerte reageren van collegae en de snelle reactie van Rob van Dobbelsteen van FysioForum zijn twee onvolkomenheden in de enquete direct verholpen. De respons verloopt goed.

  De vragen zijn geënt op een officiële vragenlijst. De opmerking van collega Groenevelt is een van de redenen waarvoor deze enquete wordt uitgevoerd. Het levert informatie op die richtinggevend kan zijn voor een implementatie-traject. Wij (studenten Fysiotherapiewetenschap) gebruiken de informatie in een door ons te organiseren debat op 30 juni over de KNGF-richtlijnen.

  Een vriendelijke groet,
  Edwin de Raaij namens 2e-jaars studenten Fysiotherapiewetenschap

 10. Bart Dogterom zegt:

  De ene richtlijn is de andere niet. Bijvoorbeeld: de richtlijn lage rugklachten is voldoende beknopt en goed toe te passen. Hierintegen geeft bestudering van de richtlijnen COPD en Parkinson het idee een nieuwe studie te zijn aangevangen. WE MOETEN WEER ZONODIG HET BESTE JONGENTJE VAN DE KLAS ZIJN! Huisartsen lijken op dit punt wederom meer met beide benen op de grond te staan.

 11. Martin Ruis zegt:

  Ik denk dat de richtlijnen vooral handig zijn voor collega’s die zich zo nodig ergens aan vast willen houden uit onkunde of onzekerheid.
  Verder ben ik van mening dat het niet meer dan een leidraad mag zijn en het zeker niet zo is dat hiermee bepaalt wordt of je kwaliteit levert. Bij voldoende know-how zal waarschijnlijk juist vaker gemotiveerd kunnen worden afgeweken van de richtlijnen.
  Het lijkt mij eerder zinvol om ons als beroepsgroep eens wat beter te scholen in klinisch redeneren en niet alleen bezig moeten zijn met alles wetenschappelijk te willen verantwoorden, want dat zal in deze beroepsgroep nooit helemaal kunnen.
  Aldus een derde jaarsstudent osteopathie en fysiotherapeut

 12. Anoniem zegt:

  Bij het formuleren van de richtlijnen en bij de uitleg van wetenschappelijk onderzoek naar fysiotherapeutische interventies, worden er heel vaak fouten van de tweede soort gemaakt(geen effect aantoonbaar, betekent niet dat er geen effect ís)

 13. Michel zegt:

  Hallo,
  Ook ik heb de enquete over de richtlijnen ingevuld.
  Als student heb ik natuurlijk ook een mening.

  al enige tijd verzet ik mij enigzins-licht tegen de richtlijnen en wel om de volgende redenen.
  1 als Ft wil je je eigen ding kunnen blijven doen.
  2 richtlijnen zijn sterk gegeneraliseerd
  3 onthouden van eigen inbreng verlaagt inzet en bereidheid tot meedenken en verder ontwikkelen.
  4 kwaliteit gaat weliswaar vooruit maar het schept ook verplichtingen wanneer ik mij registreer, wanneer ik mij niet houd aan de richtlijnen kan ik registratie verliezen en kan ik evt. declaratie mislopen
  5 ik kom uit Defensie, daar is alles voorgekauwd, waak voor inslapen van Ft door alles vast te leggen en eigen inzichten te elimineren middels richtlijnen dit zal ten koste gaan van kwaliteit terwijl verhoging wordt beoogd!
  6 in de richtlijnen wordt soms verwezen naar bepaalde methoden van behandelen/diagnosticeren terwijl daar geen handreikingen naar gedaan worden

  zo ver mijn toelichting bij de enquete…

 14. M.S.M.Muijselaar zegt:

  Deze enquete is voor mij als kinderfysiotherapuet (met alleen nog maar de astma-richtlijn) niet echt relevant

 15. Anoniem zegt:

  Bv. Richtlijn lage rugklachten: advies: oefenen volgens gedragsgeorienteerde principes is zinvol… Eventueel kan worden geoefend in water.(????hangt dit met gedraggeorineteerde behandeling samen? )
  Een stappen plan voor gedraggeorienteerde behandeling ontbreekt, slechts tijdsgebonden behandelen wordt genoemd, maar positief gedrag stimuleren en klaaggedrag negeren wordt onvoldoende uitgelegd, zodoende blijven de valkuilen open. Wel wordt therapietrouw genoemd , maar ook wordt de vraag: hier hoe doe je dat nu goed? te algemeen gelaten om te kunnen toepassen.

 16. F. van den Akker zegt:

  Als solist is het ondoenlijk om alles up to date te houden. Er wordt teveel geeist naast het werken in de praktijk met niet-patientgebonden activiteiten. Denk alleen al aan het declaratiesysteem met alle perikelen dit jaar. Het leeswerk is sosieso niet bij te houden. Binnen het IOF hebben we een aantal richtlijnen diepgaand besproken. Dat gaf wel meer inzicht, maar vaak waren we het met de starheid niet eens. Bv. bij rugklachten iemand 1x zien riep veel vragen op. De enkeldystorsiepatient zagen we helemaal nooit in de praktijk. Misschien dat het nu met DTF anders gaat lopen. Ik heb ze nog niet gezien dit jaar.

 17. anomalia zegt:

  eenmaal zien is al te veel-gelijk bij telefonische afspraak willen maken,de client zeggen ‘as de pijn met medicatie en activiteit over 6w er nog is zullen we een afspraak maken”
  DUS NEVER NOOIT NIE!!

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen