(Be)Handelen op nivo van de stoornis? Adel verplicht!

Algemeen door: 29 Reacties »

Centraal in de behandeling van de fysiotherapeut staat de hulpvraag waarmee een cliënt ons bezoekt. Om te komen tot een zinvolle behandeling, zal een analyse van de hulpvraag aanknopingspunten moeten opleveren. Deze aanknopingspunten kunnen worden geformuleerd naar doelstellingen op fysiotherapeutisch niveau, en doelstellingen op patiënt niveau (zie FysioWeblog).

Lees verder »

Terug naar het behandelen van de stoornis!

Algemeen door: 49 Reacties »

In de afgelopen jaren is de beleving in de fysiotherapie dat we ons moeten richten op het behandelen beperkingen die mensen ervaren in activiteiten en participatie. Het behandelen op nivo van functie ‘lijkt’ volledig te zijn verdwenen.
Jammer want het behandelen van een afwijkende functie (=stoornis) is de core business van de fysiotherapie. Lees verder »

De waarheid en niets dan mijn waarheid!?

Algemeen door: 1 Reactie »

Het mooie werk van de fysiotherapeut ondergaat in de afgelopen decennia enige fundamentele veranderingen. Vanaf de begin jaren negentig doet het Evidence Based Medicine (EBM) zijn intrede en komen in het kielzog daarvan ontwikkelingen als richtlijnen, kwaliteitsregisters, Evidence Based Practice (EBP), directe toegankelijkheid (DTF) en bemoeienis van zorgverzekeraars met het werk in de spreekkamer. Waar leidt dit toe? Zijn patiënten beter af? Is de kwaliteit van de behandeling verbeterd? Zijn fysiotherapeuten in staat deze ontwikkelingen te volgen? Als ik stil bij mijn werk als beginnend fysiotherapeut zo’n 23 jaar geleden en ik vergelijk dit met mijn huidige werk dan is er veel veranderd, en toch ook weer niet. Lees verder »

Sensitiviteit en specificiteit

Algemeen door: 2 Reacties »

Wat betreft het diagnostisch meten kent de klinimetrie een set van termen waarin de waarden van een test wordt weergegeven. Veelal worden de termen sensitiviteit en specificiteit als maatgevend gezien. Wel vreemd, want voor de dagelijkse praktijk kennen deze waarden weinig praktisch belang.
Lees verder »

Ziekteperceptie en Evidence Based Practice

Algemeen door: 2 Reacties »

Halverwege de jaren vijftig is in ‘The Lancet’ een publicatie geplaatst waarin een goede interactie tussen patiënt en arts als het beste medicijn werd beschreven. Niets nieuws onder zon, enkele eeuwen daarvoor onderkende Hippocrates het belang van een patiëntgerichte aanpak.

Wat heeft de fysiotherapeut aan deze kennis?
Lees verder »

Overpeinzingen van een fysiotherapeut III

Algemeen door: 2 Reacties »

Fysiotherapie doet er toe. Voor patiënten en fysiotherapeuten een dagelijkse werkelijkheid. Maar wat doet het er toe? Hoe doet het er toe? Wanneer doet het er toe? En nog belangrijker wanneer doet het er niet toe?

Vragen die op antwoorden wachten. Antwoorden die het best gegeven kunnen en moeten worden door fysiotherapeuten zelf. Wetenschap in de fysiotherapie is een weg die kan leiden tot antwoorden. Lees verder »

Overpeinzingen van een fysiotherapeut II

Algemeen door: Geen reacties »

De dagelijkse fysiotherapeutische praktijk en wetenschap, zijn het twee werelden die elkaar aanvullen?

Afgaande op ontwikkelingen in het afgelopen decennium lijken de twee samen op te gaan. De fysiotherapie gebruikt wetenschap om de roep tot bewijskracht en transparantie te beantwoorden. Terecht? Kan wetenschap de fysiotherapie van dienst zijn? Lees verder »

De strijd tijdens KNGF-richtlijnen debat

Algemeen door: 1 Reactie »

De fysiotherapeut herkent onvoldoende zijn dagelijkse praktijk in de richtlijnen die ontwikkeld zijn door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Richtlijnen zijn een hulpmiddel om de positie van de fysiotherapie in de gezondheidszorg te versterken. In de praktijk echter worden richtlijnen onvoldoende toegepast. In een levendig debat zijn voor- en tegenstanders de strijd met elkaar aangegaan over de stelling ‘KNGF-richtlijnen zijn een blok aan het been van de fysiotherapeut’. Lees verder »

Overpeinzingen van een fysiotherapeut

Algemeen door: 2 Reacties »

Dagelijks sta ik figuurlijk in de Westlandse klei om ons mooie vak uit te oefenen.
Dagelijks trekken mijn gedachten naar de weg die wetenschap wordt genoemd.
Dagelijks is het een boeiend spel tussen spreekkamer en wetenschap wat zich voor mij voltrekt. Lees verder »

“De KNGF-richtlijnen zijn een blok aan het been van de fysiotherapeut” een debatstelling

Algemeen door: 17 Reacties »

Uw mening doet er toe!

Bovengenoemde stelling staat centraal in een debat, georganiseerd door studenten Fysiotherapiewetenschap aan de Academie Gezondheidszorg Universiteit Utrecht op 30 juni 2006. Lees verder »

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen