De strijd tijdens KNGF-richtlijnen debat

Algemeen door: Geef uw reactie

De fysiotherapeut herkent onvoldoende zijn dagelijkse praktijk in de richtlijnen die ontwikkeld zijn door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Richtlijnen zijn een hulpmiddel om de positie van de fysiotherapie in de gezondheidszorg te versterken. In de praktijk echter worden richtlijnen onvoldoende toegepast. In een levendig debat zijn voor- en tegenstanders de strijd met elkaar aangegaan over de stelling ‘KNGF-richtlijnen zijn een blok aan het been van de fysiotherapeut’.

De tropische temperatuur op 30 juni 2006 belemmerde de debaters niet een verhit debat te voeren. Beide partijen brachten op overtuigende wijze hun argumenten naar voren. Hierop werd door de debaters met felle interrupties en nieuwe argumenten gereageerd. Ook het publiek liet zich niet onbetuigd.

De voorstanders brachten de volgende argumenten naar voren: KNGF-richtlijnen hebben een gebrek aan effectiviteit, kwaliteit en toepasbaarheid. De tegenstanders deelden deze mening niet en zien de KNGF-richtlijnen als verbetering van het evidence-based handelen (wetenschappelijke onderbouwing, klinische expertise en wensen van de patiënt), transparantie van handelen en het imago van de fysiotherapeut.

De voorstanders benadrukten dat de richtlijnen vooral gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en veel minder op de klinische expertise van de fysiotherapeut en de wensen van de patiënt. Hierbij werd op levendige wijze aangegeven dat de fysiotherapeuten hun dagelijkse praktijk niet herkennen in de richtlijnen. De tegenstanders waren het hier absoluut niet mee eens en gaven op overtuigende wijze aan dat de richtlijnen een goed middel zijn om als fysiotherapeut op efficiënte wijze op de hoogte te blijven van recente literatuur. Bovendien werd genoemd dat conceptrichtlijnen wel degelijk uitgetest worden in de praktijk Het publiek gaf duidelijk te kennen dat de richtlijnen op een te passieve manier geïmplementeerd worden, waardoor ze in de kast belanden. Daarnaast werd aangegeven dat richtlijnen van belang zijn voor verbetering van de samenwerking binnen de zorgketens. De voorstanders trokken dit echter sterk in twijfel, omdat er binnen de gezondheidszorg veel verschillende richtlijnen bestaan over hetzelfde onderwerp.

Uit dit verhitte debat kan geconcludeerd worden dat beide partijen pleiten voor een verbetering van patiëntenzorg, transparantie en imago. Richtlijnen kunnen hiervoor ingezet worden, mits deze gericht zijn op alle aspecten van evidence-based handelen. Hierdoor zullen de richtlijnen beter aansluiten op de praktijk en is een flinke verbeterslag te maken. Ook moet er meer aandacht komen voor de manier waarop de richtlijnen geïmplementeerd worden. Dit vraagt tevens investering in de toekomst door fysiotherapeuten zelf!

Na afloop van het debat zijn de handen geschud en is het vuur geblust met een koel glas water.

Studenten fysiotherapiewetenschap blok M2

Een reactie op “De strijd tijdens KNGF-richtlijnen debat”

  1. [email protected] zegt:

    De richtlijnen zijn m.i. een mooi en makkelijk hulpmiddel. Er zit meer dan voldoende onderbouwing in op het wetenschappelijke gebied. Ik denk dat het grote probleem voornamelijk ligt in de implementatie ervan. Zo komt ie maar binnen vallen via de post. Meer transparatie over het ontstaan, het gebruik en het doel is noodzakkelijk om de weerstand van de beroepsgroep te verkleinen. Dat lukt toch niet bij een ieder, maar je bereikt er een groter publiek mee. Ook het beeld over de richtlijn en de mogelijkheid om ervan af te mogen wijken moet duidelijker naar voren gebracht worden. Echter niet in de vorm van een verplichte nascholing, maar meer als service vanuit het KNGF naar de beroepsgroep toe. Verdelen over het hele land. We betalen tenslotte genoeg met het lidmaatschap.

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen