Overpeinzingen van een fysiotherapeut II

Algemeen door: Geef uw reactie

De dagelijkse fysiotherapeutische praktijk en wetenschap, zijn het twee werelden die elkaar aanvullen?

Afgaande op ontwikkelingen in het afgelopen decennium lijken de twee samen op te gaan. De fysiotherapie gebruikt wetenschap om de roep tot bewijskracht en transparantie te beantwoorden. Terecht? Kan wetenschap de fysiotherapie van dienst zijn?

Wetenschap; een methode om meer grip op de omgeving te krijgen, zo wordt zij wel eens omschreven. Om aan die doelstelling te voldoen kent wetenschap een aantal regels en wetten. Wil je volgens de methode wetenschap een uitspraak doen dan ben je aan die regels gebonden. Wil je met behulp van wetenschap de bewijskracht en transparantie van de fysiotherapie aantonen dan zal de fysiotherapie zich moeten buigen naar deze wetten.

Wetenschap ten dienste van de fysiotherapie is mijns inziens zeer goed mogelijk. De fysiotherapie en de fysiotherapeut zal zelf de leiding hierin moeten nemen. Alleen op deze manier zal wetenschap de eigenheid van de fysiotherapie kunnen vertegenwoordigen.

Willen we de werkzaamheid van fysiotherapie via wetenschap aantonen dan moeten we bedacht zijn op een aantal valkuilen. Een van de wetten van de wetenschap is dat de werkzaamheid van een interventie aangetoond kan worden door diverse goede ‘Randomized Clinical Trials’ (RCT) in een literatuur overzicht samen te vatten. Hieruit kunnen dan conclusies worden getrokken over het effect van de interventie. Fysiotherapeuten en beleidsmakers dienen goed bedacht te zijn op de relevantie van de RCT’s voor de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk.

Willen we de transparantie van fysiotherapie aantonen dan lijken prestatie-indicatoren op dit moment het juiste middel. Ook hierbij dient de fysiotherapeut zelf en zijn beroepsorganisatie bedacht te zijn op valkuilen. Prestatie-indicatoren dienen door de fysiotherapie zelf ontwikkeld te worden. We kunnen daarbij veel leren van ervaringen uit andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Althans dat geld voor met name structuur- en procesindicatoren. Voor uitkomstindicatoren zullen we zelf moeten bepalen welke relevant zijn voor de fysiotherapie. Wetenschap kan ook hier ons van dienst zijn, maar zover zijn we nog niet.

Wetenschap geeft naast kennis ook status. Vragen die via de methode wetenschap beantwoord worden mogen in onze maatschappij op bijval rekenen. In de fysiotherapie moeten we waken voor een overwaardering van de status die wetenschap met zich meebrengt. Immers de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk is meer dan de subjectieve werkelijkheid van de wetenschap.

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen