Gezocht: Fysiotherapeut uit regio Rotterdam

Algemeen door: Geef uw reactie

Voor alle duidelijkheid: dit bericht betreft geen vacature. Het onderstaande bericht is overgenomen van de website Misbruik door Hulpverleners en gaat over een fysiotherapeut die op “haptonomische basis” over de schreef gaat.

De website is een initiatief van twee dames die zelf te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag door professionals. Er wordt informatie verzameld en er kan informatie worden uitgewisseld.

Ik kwam hier langs tijdens mijn dagelijkse zoektocht naar nieuwsberichten en vond het opzienbarend genoeg om het hier te plaatsen.

Seksueel GOG en andere vormen van onprofessioneel gedrag door fysiotherapeut (m) uit de regio Rotterdam


Ik ben op zoek naar (vrouwelijke) (ex-)slachtoffers die door een fysiotherapeut (BIG-geregistreerd) op haptonomische basis zijn behandeld die in en/of in de omgeving van Rotterdam werkzaam was/is. Zelf heb ik seksueel grensoverschrijdend gedrag (GOG) door hem ondergaan. Hij is circa midden 40 jaar en lang van postuur.

Zijn werkwijze was als volgt:

Hij kijkt eerst of de cliënte labiel is, en slaat dan langzaam aan zijn slag. Hij komt warm over, is heel erg ijdel en mag er ook wezen (dit weet hij ook van zich zelf). De consulten liepen wel eens uit waardoor een sessie zelfs 2 uur kon duren. Hij trok me ook tegen zijn borst, gaf mij complimentjes, en ik hoefde op een gegeven moment ook niets meer te betalen. Op een later tijdstip werd ik erop geattendeerd dat ik verder kon gaan met een “massage op erotische basis”. Hij maakte redelijk vaak vleiende opmerkingen, maar intussen probeerde hij ook een wig te slaan tussen mijn man en mij, zoals met de woorden: “jullie kunnen beter gaan scheiden, jullie leven als broer en zus met elkaar.” Of: “Ga eens lekker alleen op vakantie zonder je man.”

Er is helemaal geen fysiotherapie of haptonomie aan te pas gekomen, wel waren er veel aanrakingen. Hij was niet getrouwd, maar zoals hij zo vaak zei, hij had redelijk vaak privé problemen. Mijn “therapie” heeft 13 maanden lang geduurd. Hij liet mij ook vaak te lang wachten en hij sprak heel vaak over seks.

Hij heeft op zeer zeker 3 plaatsen in (de omgeving van) Rotterdam gewerkt. Hij bleef echter nooit langer dan 3 jaar. Regelmatig kreeg hij dan weer problemen met collega’s. Hij werkte ook niet helemaal zelfstandig, maar huurde altijd 1 á 2 kamers in een pand c.q. binnen een andere praktijk voor fysiotherapie of deelde de praktijkruimte met andere hulpverleners.

Is u ook iets dergelijks overkomen, of herkent u iets in mijn oproep, neem dan AUB contact met mij op via: – email –. Ik neem aan dat ik niet de enige ben die bij deze fysiotherapeut op deze of op een soortgelijke wijze werd behandeld. Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Kootje


In verband met het feit dat het in dit geval helaas al duidelijk werd dat het om structurele problemen binnen de praktijkvoering van de betreffende fysiotherapeut gaat, heeft onze redactie de oproep van Kootje nog verder aangevuld.

Aanvulling red. MisbruikdoorHulpverleners:

Ondertussen werd ons bekend dat de fysiotherapeut al jaren een mysterie voor collega’s is en dat menigeen nare ervaringen met hem heeft opgedaan. Zowel cliënten als collega’s. Zo werd ons bekend dat hij cliënten niet heeft geïnformeerd over zijn vertrek uit een praktijk waardoor zijn cliënten zonder fysiotherapeut kwamen te zitten en geen idee hadden waar hij was gebleven. Dit gebeurde helaas niet slechts bij zijn vertrek uit een praktijk. Cliënten moesten b.v. opnieuw hun huisarts benaderden om zich door te laten verwijzen naar een andere praktijk of om bij een collega van de praktijk waar de fysiotherapeut een ruimte had gehuurd aan te kloppen met de vraag waar hun fysiotherapeut was gebleven en met het verzoek de door hem zonder overleg gestaakte behandeling voor te zetten. Collega’s die dit scenario herkennen zijn eveneens welkom om contact met ons op te nemen c.q. wij zouden het zeer op prijs stellen als zij cliënten die door de fysiotherapeut niet correct/professioneel werden behandeld op deze oproep zouden willen attenderen. Het is mogelijk dat er onenigheid met de fysiotherapeut was, dat hij zonder verdere informatie te verstrekken vertrok en/of dat hij u zelfs met een huurschuld achterliet. Wellicht heeft u hem tijdelijk een praktijkruimte aangeboden om hem de kans te bieden zaken op orde te kunnen stellen en zo toch nog even vooruit te kunnen.

Stelt u zich voor u heeft een fysiotherapeut en op een dag…
is hij in ene ‘gewoon’ vertrokken… zonder een woord, zonder afscheid te nemen, zonder u naar een collega door te verwijzen, zonder dat u behandeling afgerond was,… dan moet een cliënt nogal ontgoocheld zijn en zal niet anders kunnen dan te denken ‘hoe is dit nou toch mogelijk?!’… . Cliënten van een hulpverlener, en zeker van een BIG-geregistreerde hulpverlener, hebben recht op goede zorg. Of het nu gaat om slechte zorg, seksuele intimidatie of midden in de behandeling overgelaten te worden aan je lot… dit heeft geen cliënt verdiend. En aangezien de fysiotherapeut ook hulp lijkt te behoeven, is het tevens in zijn interesse dat hij eventueel ondersteuning kan verkrijgen doordat de al lang bestaande problemen bespreekbaar worden gemaakt en men naar een oplossing gaat zoeken.

Als u van mening bent dat cliënten betere zorg behoeven dan…
erotische massage aangeboden te krijgen door een fysiotherapeut/haptonoom, als u van mening bent dat het niet de taak van een fysiotherapeut is om veelvuldig met een vrouwelijke cliënte over seks te spreken en haar adviezen te geven die niets met fysiotherapie te maken hebben zoals b.v. het advies te gaan scheiden, … en als u van mening bent dat cliënten het niet verdiend hebben zomaar zonder waarschuwing zonder zorg komen te staan… en u herkent iets in deze oproep… a.u.b. neem dan contact met ons op opdat het gebeurde zich niet nog verder voort zal gaan zetten.

De fysiotherapeut doet overigens een beetje Robin Hood achtig aan…
Hij verzamelt onder collega’s en verdeelt onder cliënten. Kootje werd op een gegeven moment behandeld zonder dat er nog nota’s werden verzonden aan haar. Tegelijkertijd wachten collega’s nog steeds op betaling van schulden… .

Door op onze oproep te reageren kunt u een bijdrage leveren aan klachten die binnenkort zullen worden ingediend. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! U reactie ontvangen wij graag via: – email – Reacties graag onder vermelding van ‘reactie op oproep van Kootje’. Bij voorbaat dank!

Een tip in zaken fysiotherapie: Check of uw fysiotherapeut is aangesloten bij de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). U kunt er ook navraag doen of een fysiotherapeut nog voldoet aan kwaliteitseisen die de KNGF aan beroepsbeoefenaren stelt, d.w.z. of men heeft voldaan aan de verplichting van bijscholing. Genoemde therapeut voldoet er al langer dan een jaar niet meer aan.

Overgenomen van: misbruikdoorhulpverleners.nl

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen