Is het KNGF toe aan een “KNGF-waakhond” ?

Algemeen door: Geef uw reactie

Met de overweging van het MENZIS-contract 2010 heb ik zeer uitgebreid gesproken met Hans Plattel van MENZIS. Op een bepaald moment kwam het aan de orde dat diverse zaken worden geregeld door het KNGF o.a. de perikelen rond KWALIEFY. Als individuele contractant heb ik daar weinig over te zeggen, was mijn reactie. “Maar de KNGF ben ook jij”, gaf Hans Plattel aan van Menzis. Plattel was verder niet zo onder de indruk van de politieke verschuivingen met kwaliteitsindicatoren van het KNGF.


Afgelopen jaar heb ik veel collega’s gezien, die gewaarschuwd hebben voor een systeem wat veel tijd en geld kost voor de fysiotherapeut, maar uiteindelijk weinig oplevert . Deze waarschuwingen zie ik echter niet terug in het beleid van het KNGF. Laat staan dat in verslaglegging daar eens aandacht aan wordt besteed. Maar ook op andere fronten, een beroepsboom en niet in de laatste plaats het communiceren van het KNGF op zich middels website en nieuwsgroepen.

Kreeg je in het verleden nog wel eens een reactie van bestuur, directie of medewerkers, het blijft de laatste maanden stil. Men reageert gewoon niet meer. Regelmatig wordt een soort decreet uitgevaardigd, zoals afgelopen week, waarin wordt aangegeven dat de algemene vergadering goed was verlopen. Gelijk wordt de aandacht gevestigd op de problemen in de Eerste Kamer. Als KNGF-lid zou ik eerst willen zien een reactie van het bestuur; “er zijn diverse vragen van leden, maar we hebben daar geen pasklaar antwoord op. Binnenkort krijgen deze leden van ons persoonlijk een reactie, waarvan wij u op de hoogte houden” . Niets van dat alles en hierbij moet ik denken aan de tekstregel van Wim Sonneveld, die schreef in het Dorp “en nu zijn ze op de goeie weg. Want ziet, hoe rijk het leven is,”

Het besturen van het KNGF is voor de 23000 leden niet meer transparant. Een groot deel van de leden is überhaupt niet geïnteresseerd in beleid en ontwikkelingen, omdat ze ondanks alle ontwikkelingen toch wel door hobbelen in het proces. Zo links en rechts de punten halen en dat was het dan weer. Een groot deel denkt daar lak aan te hebben en ziet dat later wel, een klein deel is alert, maar wordt door het bestuur niet gehoord. Mocht je nog denken inspraak op het proces te hebben dan ben je 5 jaar verder. Leden hebben geen invloed op de algemene vergadering en kunnen hoogstens getrapt via hun regio iets voor elkaar zien te krijgen. Ondanks pogingen om in de eigen regio iets voor elkaar te krijgen moet je eerst eindeloos lobbyen om vervolgens gehoord te worden bij een landelijke organisatie waar je lid van bent en 1000 euro per jaar aan betaalt. Ik denk dat het goed is dat er een raad van toezicht komt bij 23000 leden om een bestuur te volgen. Wat komt er in bij een directie / bestuur van de leden en wat doet men er vervolgens mee.

Mijn stelling dan ook is: mijn vereniging is toe aan een waakhond, zonder toezicht neemt het bestuur een loopje met de leden.

12 reacties op “Is het KNGF toe aan een “KNGF-waakhond” ?”

 1. Hans v Mourik zegt:

  23000 leden – 2 berusten in de vreemde capriolen van een bestuur dat
  a. een bestuur op geen enkele wijze een reactie hoeft te geven op vragen van leden.
  b. het KNGF op de goede weg is terwijl zij daar zelf mee in de problemen komen.
  Als je van een fysiotherapeut mag verwachten dat hij zich aan een klachtenregeling gaat houden mag je op zicht ook verwachten dat een KNGF zich ook aan fatsoensnormen gaat houden. Toezicht dus en ga dan niet zo ingewikkeld zitten denken met allerlei procedures
  Groet,
  Hans.

 2. [email protected] zegt:

  hoezo -2 ?
  Alleen de getrapte (of moet ik zeggen doortrapte) structuur voorkomt een “revolutie” binnen het KNGF
  Wiet trekt de kar opnieuw na vote?
  groet
  ArendJan

 3. van dooren zegt:

  Het KNGF heeft inderdaad een doortrapte structuur.
  Het heeft al jaren als belangrijkste doel zijn organisatie (De baantjes de salarissen) in stand te houden.
  Dit gebeurd middels een ingewikkeld samenspel met zorgverzekeraars waarbij kwaliteitsnormen gekoppeld worden aan tarieven.
  Om aan de kwaliteitseisen te voldoen moeten door het KNGF verzorgde cursussen (baantjes salarissen) gevolgd worden.
  Nadat het bestuur jaren geleden op een algemene ledenvergadering(Vote) naar huis gestuurd werd, werd meegedeeld dat dit niet in een keer kon maar dat dit in een tweede vergadering bevestigd moest worden.
  Die tweede vergadering werd gekoppeld aan het jaarlijks (punten halen) congres waardoor het bestuur ervan verzekerd was dat daar vooral leden aanwezig zouden zijn die het bestuur zouden steunen.
  Het zal naar mijn idee bijna onmogelijk zijn om het bestuur van koers te laten veranderen, laat staan naar huis te sturen.
  Het enig alternatief is het oprichten van een nieuwe vereniging een vereniging die op de eerste plaat de belangen van de leden behartigt.

 4. E.O. Koning zegt:

  Mijn voorganger heeft het ook al door!

  De managers(waarvan bekend is, vooraan in de ruif staan om zich tegoed te doen),of wel die van ‘old-boys-network’,(precies zoals dat in de politiek,bank-wereld plaats vindt) hebben het zo klaar gespeeld,dat de eenmaal ingeslagen weg zo goed als irreversibel is.Maw ‘geen weg meer terug is’,of wij moeten ons in een andere ‘vakbond'(die wel onze belangen behartigd-tandartsen hebben dit beter voor elkaar!) verenigen!

  En als je je hiervan afkeert,proberen deze lieden het je onmogelijk te maken!!

 5. Francis zegt:

  Inderdaad, ArendJan : met de getrapte structuur heeft het KNGF zichzelf met de regiobestuurders in Amersfoort opgesloten en zich gevrijwaard van elke inmenging van de leden in het beleid.

 6. Jan Korthout zegt:

  Door die wirwar van regels kan deze waakhond toch ‘geen begin of einde maken
  maw een hoop regels zonder enige navolging,toezicht of transparantie-dan wil ik ook ‘gewetenloos’ lid zijn.
  De enig ander manier is je beroeps-naam veranderen in musculair-arthrologisch
  deskundige en je onder deze naam in het BIG-register laten registreren-dan hoef je die vuile was,die je al jaren met je meeneemt,niet telkens uit te hangen!

 7. j.haverkamp zegt:

  Het is een grote schande wat het KNGF tegenwoordig nog presteert. Ze zijn de grip volledig kwijt, kunnen uiteraard ook niet meer die rol spelen die ze vroeger in onderhandelingen konden spelen. Maar nog steeds zijn ze niet in staat zich te herorienteren op een nieuwe positie waarbij de belangen van de leden echt zijn gediend. Ze durven hun nek niet uit te steken, zijn bang voor innovators en frontrunners die door het KNGF monddood worden gemaakt. Het gaat om het overleven van de eigen (bureau)organisatie. Wij zijn inmiddels zo ver dat onze medewerkers (23 fysio’s) bereid zijn hun lidmaatschap op te zeggen waarbij er maar 1 of 2 lid blijven. We betalen als werkgever ong. 10.000,- premie, de “return on investment” is hiervan droevig. Als meerdere praktijken bereid zijn deze stap ook te nemen kunnen we onze organisatie misschien middels de financieen dwingen tot een ander beleid. Via de ledenvergadering is het vrijwel onmogelijk en lijkt de constructie op Noord Korea.

 8. Jan Korthout zegt:

  Haverkamp,je bent 10 jaar te laat en helemaal in de greep van het “systeem”.
  Je hebt je oren maar al te graag naar je ‘baasje’ willen richten.
  Je krijgt dat juk zomaar niet van je afgeschud.

  Want ben je ‘lid-af’, dan gaan je collega’s lopen omdat de patiënten een eigen bijdrage voorgeschoteld,die ligt tussen de 15-20%(als het intussen niet hoger wordt!?),dus een ‘namaak-oneerlijke’ concurentie, die je altijd verliest ook al ben je de beste.

  Dus gewoon maar met de wolven in het bos meehuilen?

  Of de Zorg-nma hierop wijzen?

 9. Ab Knetsch zegt:

  Volgens mij is er maar één mogelijke optie.

  Start de inschrijving voor een nieuw op te richten vereniging (VVF nieuwe stijl?) De vereniging word dus niet daadwerkelijk opgericht!
  Kijk hoeveel kritische leden zich achter dit initiatief scharen.
  Gebruik bij voldoende “inschrijving” dit als pressiemiddel jegens het KNGF om een koerswijziging te forceren.
  Geen koerswijziging, dan organiseren van eerste ledenvergadering met uitnodiging naar KNGF.

  Maar wie hebben zin om daar energie in te steken?
  Ik in ieder geval niet, ben te druk met het omvormen van mijn fysio praktijk naar podoposturale praktijk.
  If you can’t beat them join them! (or leave them)

  Groetend, Ab Knetsch

 10. Kars zegt:

  ik sluit me aan. Weg met het KNGF. Nutteloze geldklopperij.

 11. Roland van Erp zegt:

  Ik heb per omgaande mijn lidmaatschap van het KNFG opgezegd omdat ik me als praktijkhouder niet vertegenwoordigd voel door het KNGF op verschillende beleidstermijnen. Uiteindelijk moet ik mijn boontjes toch zelf doppen.

  Misschien wordt het tijd om een nieuwe vereniging op te richten, een kritischer geluid richting de andere spelers in de markt!

  Roland van Erp

 12. Kars zegt:

  Ik sluit me meteen aan. Ik zie het nut niet van het KNGF. Een gezamelijk nee tegen de druk van verzekeraars. Niks lobby, maar een nieuwe organisatie met als doel: betere vergoedingen en onafhankelijkheid! Dus geen contracten meer!

Plaats uw reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen